Anasayfa / Yazılım / Action Script 3.0 / Action Script For, While ve Do While Döngüsü

Action Script For, While ve Do While Döngüsü

Action Script ortamında üç tipte döngü mevcuttur, for, while ve do while döngüleri.

for kullanımı : Diğer programlama dillerinde olduğu gibi for döngüsünü tanımlarken 3 aşama mevcut. Birincisi başlangıç değeri, ikincisi koşul ve üçüncüsü de değişim miktarıdır. Örneğin başlangıç değeri 0 olan, 100 den küçük olduğu sürece döngünün dönmesini sağlayan ve her seferinde başlangıç değerinin 1 arttırıldığı bir döngü yazalım.

for(var i:int=0;i<100;i++) {
MesajYaz();
}

Döngümde görüleceği üzere başlanıç değerimi i temsil ediyor, int tipinde ve ilk değeri 0. Daha sonra bu değerimi 100’den küçük olduğu müddetçe ve her adımda değerini 1 arttırarak döndürüyorum ve her seferinde MesajYaz metodum çalışıyor.

För döngüsünden çıkmak için istediğimiz zaman break deyimini kullanabiliriz. Continue ile de döngünün kalan satırlarını atlayabiliriz.

while kullanımı: Basit bir şekilde while döngüsü kullanımına da değinirsek burada da başlangıçta bir koşul belirtilir ve ilgili koşul sağlandığı müddetçe döngü dönmeye devam eder. Örnek kullanımı:

var i:int = 0;
while (i < 100) {
MesajYaz();
i++;
}

Bu sefer de üstte for döngüsü ile yaptığımız işlemi while ile yapmış olduk. i değerim başlangıçta 0, bu değerim 100’den küçük olduğu müddetçe MesajYaz metodum çalışır. Değer 100 olunca döngüden çıkılır.

do while kullanımı: While döngüsünü oldukça benzer, tek farkı koşul durumunun döngü sonunda olmasıdır. Örnek olarak kullanımı:

var i:int = 0;
do {
MesajYaz();
i++;
} while (i <100);

Aynı şekilde burda da i değerim başlangıçta 0, bu değerim 100’den küçük olduğu müddetçe MesajYaz metodum çalışır. Değer 100 olunca döngüden çıkılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir