Anasayfa / Etiket Arşivi: veritabanı (page 3)

Etiket Arşivi: veritabanı

COUNT Fonksiyonu

COUNT fonksiyonu ile SELECT ile çekilecek olan bilginin veri sayısını bulabiliriz. Örneğin NorthWind veritabanında Employees tablosunda FirstName kolonundaki veri sayısını sorgulamak için : Bu sorgunun sonucunda sonuç 9 olacaktır. COUNT fonksiyonu özellikle GROUP BY ile birlikte kullanıldığında kullanışlılığı daha çok ortaya çıkmaktadır.

Devamını Oku »

SQL Date ve Time Fonksiyonları

SQL’de tablolarımızda oluşturduğumuz veri tipleri üzerinde sadece Datetime tipinde olanlar üzerinde işlem yapabilirler. Bunlara kısaca değinirsek : GETDATE : Güncel saat ve tarihi geri döner. DATEADD : Var olan tarih bilgisine bir kaç gün, bir kaç hafta, bir kaç ay vb eklemek için kullanılır. DATEDIFF : Belirtilen iki tarih arasındaki farkı bulmak için kullanılır. DATEPART : Bir tarih bilgisinden istenilen …

Devamını Oku »

SQL String Fonksiyonları

String fonksiyonlar numerik ifadeler yerine literal yani string ifadeler için kullanılırlar. Kısaca değineyim : UPPER : Verilen ifadenin tamamen büyük harfle gösterilmesini sağlar. LOWER : Verilen ifadenin tamamen küçük harfle gösterilmesini sağlar. Örnek olarak Northwind veritabanında Employees tablosundan FirstName kolonu tamamen küçük harfler ile LastName kolonu ise tamamen büyük harflerle yazılsın, bunun için SQL sorgumuz : LTRIM : Bu fonksyion …

Devamını Oku »

SQL’de Aritmetik Fonksiyonlar

SQL’de bir çok aritmetiksel fonksiyonlar desteklenmektedir. Bunların en çok kullanılanlarına kısaca değinmek istiyorum. ABS : Bu fonksiyon ile verilen değerin mutlak değeri elde edilir. Bu iki deyimin sonucunda dönen değer 3’tür. CEILING : Bu fonksiyon ile verilen ondalık değer en düşük üst tam sayıya yuvarlanır. Bu deyimin sonucunda geriye 4 döner. FLOOR : Bu fonksiyon ile verilen ondalık değer en …

Devamını Oku »

SQL İfadeler ve Operatörler

SQL’de de bir takım ifadeler ve operatörlere ihtiyaç duyulur. Yazılımda olduğu gibi matematiksel işaretlerin bir kısmı, bir takım mantıksal ifadeleri SQL ortamında da kullanmaktayız. Bunları örneklendirerek anlatmak istiyorum : + Operatörü : İki sayıyı ya da iki adet string ifadeyi toplamaya yarar. Örneğin + operatürünü Northwind veri tabanında Employees tablosunda kullanalım. Employees tablosu normalde şu şekilde görünüyor; Görüldüğü gibi FirstName …

Devamını Oku »

Birden Fazla Tablodan Veri Sorgulamak

SQL’de SELECT ile sorgulama işlemleri tek bir tablodan yapılabildiği gibi birden fazla tablo içinde aynı anda tek sorgu yapılaiblir. Bunun için subquery dediğimiz alt sorgu yöntemi ya da INNER JOIN deyimi kullanrak yaptığımız tablo bağlama yöntemleri kullanılabilir. Bunun için bir örnek yapalım. Örnek bir Sirket Adında database oluşturuyorum ve bu database üzerinde Calisanlar ve Bolumler tablolarını oluşturuyorum. Bunu burda anlatmıyorum …

Devamını Oku »

SQL’de ORDER BY ve TOP ile Sıralama İşlemleri

SQL’de SELECT ile bir sorgu çektiğimizde gelen veriler tabloya girilen verilerin standart sırası ile önümüze gelebilmektedir. Diyelim ki şöyle bir durum oluştu, bir çalışanlar listesinde binlerce kayıt var bu kişilerin adını listeleyeceğim ama alfabetik olarak yapmak istiyorum. Ya da bir fiyat listem var bu listedeki en pahalı 5 ürünü listeletmek istiyorum. Ne yapmam gerekir, tabii ki sıralamam gerekir. Bu yazıda …

Devamını Oku »

SELECT ile Sorgulama ve Filtreleme

SELECT ile sorgulama yapabildiğimizi biliyoruz. Peki sorgulama yaparken bazen çok spesifik durumları görmek istemez miyiz? Peki bu doğrultuda neler yapabiliriz? Bu yazımda da bunlara değinmeye çalışacağım. Sorgulama yapılırken filtreleme deyimleri kullanırız. Bunlara değinmek istiyorum. SELECT ile birlikte WHERE deyiminin kullanımı ve satır filtreleme : Örneğin Northwind veritabanımızda Employees tablosunda City alanı London olanların FirstName ve LastName alanlarını listeleyelim. Görüldüğü gibi …

Devamını Oku »

Tek Bir Tablodan Veri Okumak – SELECT

Veritabanımıza bir takım bilgileri tablolara kaydederiz. Peki bunları zaman zaman okumamız gerekir. İşte yavaş yavaş basit bir şekilde SQL komutlarına girmek istiyorum. Bu yazımızda SQL’de tablodan veri okumaya değineceğim. Dolayısı ile temele almış olduğumuz komutta SELECT komutu olacak. Örneklerimiz Northwind veritabanı üzerinde gerçekleştiriliyor. Örneğin Employees tablosundan FirstName kolonundaki bilgileri çekmek istiyorum, bunun SQL sorgusu için Yazmam yeterlidir. SELECT seçme komutum, …

Devamını Oku »

Foreign Key Nedir?

Foreign Key, ilişkisel veri tabanı tasarımında bir başka tablo ile ilişkilendirilecek olan tablonun diğer tabloda bir nevi kısıtlanmasıdır. İlişkilendirilecek olan tablonun Primary key alanı ile diğer tablonun Foreign key alanı birbiri ile bağlanır. Bir Foreign Key özelliği tanımlanmış bir alan gerekirse NULL olarak geçilebilir. Genelde de bir tabloda Foreign Key olararak tanımlanmış bir alan birbirini tekrar eden değerler ile doludur. …

Devamını Oku »