Action Script Değişken Oluşturmak ve Değişkenlerin Kullanımı, Değişken Operatörleri

Action Script 3.0’da değişken oluşturmak için çeşitli yollar mevcuttur. En sık kullanımlarından biri var deyimini kullanmaktır Örnek kullanımları:

var sayi = 5;
var sayi;

var deyimi ile bir değişken oluşturduğumuzda bu Object tipindedir. Bunun anlamış şudur, bu değişken içinde bir sayı, bir string dizisi, bir dizi vb saklayabilir, yani her tipte veri saklama imkanı sağlar. Eğer biz değişkenlerimizi spesifik bir tipte oluşturmak istiyor isek bunu da yapabiliriz. Örneğin sayı tipindeki değişkenler için:

var degerimiz:int = 3;

Burada integer tipinde bir sayı tutuyoruz, bu sayı pozitif ya da negatif olabilir. Birde uint tipi vardır, bu tip sadece pozitif sayıları saklar.

Eğer ondalıklı sayı tipi değişken tanımlamak istiyor isek bu sefer Number kullanırız.

var Degerimiz:Number = 3.5;

String tipler ise text tipinde verileri tutarlar. Yani yazı tipindeki verileri herhangi bir değişken içinde tutmak istiyor isek değişkenimiz string tipinde olmalıdır.

Boolean ise mantıksal tipleri tutarlar. True ya da False değerlerini tutmaktadırlar.

Bu bahsettiklerim tabi action scriptte temel tiplerdir. Daha kompleks yapıda olan diziler, movie clip, sprite tipleri de mevcuttur. Ayrıca bizim kendi oluşturabileceğimiz class tipindeki değişkenleri de unutmamak gerekir.

Değişken kullanımında tabi seçeneklerimiz çok olduğu gibi gerektiği durumlarda gereken değişkenleri kullanmak uygulamalarımızın performansı açısından çok önemlidir. Örneğin Number tipi aynı zamanda int tipindeki verileri de daklayabilir. Ancak Number tipi int tipine göre bellekte daha fazla alan kaplaması nedeni ile performansı da o derecede azaltır. Yani bir değişkenimiz içinde ondalık rakam olma olasılığı hiç yok ise o değişkeni Number olarak tanımlamamalıyız, int olarak belirtmeliyiz.

Action Script’te de diğer programlama dillerinde olduğu gibi işlem operatörleri aynı şekildedir. Yani toplama için +, çıkarma için -, çarpma için *, bölme için / operatörleri kullanılır. Örnek kullanımları aşağıda görebilirsiniz.

var Sayimiz:Number = 3.6+3;
var DigerSayi:int = 3-5;
var BaskaSayi:Number = BaskaSayi*7;
var DahaBaskaSayi:Number = BaskaSayi/DahaBaskaSayi;

gibi kullanımları mevcuttur. Yine bir değişkendeki değeri 1’er 1’er arttırmak için ++ operatörünü ve 1’er 1’er çıkarmak (azaltmak) içinde — operatörünü kullanırız. Örnek aşağıdaki gibi:

Sayi++;
DigerSayi--;

Diyelim ki bir değişkeniniz var ve o değişkene bir sayı eklemek, bir sayı çıkarmak, bir sayı ile çarpmak, bir sayıya bölmek istiyorsunuz. Bunun içinde += , -= , *= ve /= operatörlerini kullanabilirsiniz. Örnek kullanımları:

Sayi += 3;
DigerSayi -= 5;
BaskaSayi *= 7;
OtekiSayi /= 2;

gibi kullanma imkanımız da vardır.

Matematiksel işlemlerde yaptığımız gibi parantezleri kullanarak da işlem yapabiliriz. Parantez içinde yer alan ifadeler öncelikle işlem yapılırlar. Daha sonra çarpma, bölme ve daha sonra toplama, çıkarma gelir, aynı önceliklerde ise soldan-sağa işlem yapma kuralı vardır.Örnek bir parantezli işlem:

var Sayi:Number = (3+5)*2;

Bu işlemin sonucunda Sayi değeri içeriği 16 olur.

var Sayi:Number = 4 + (3+5)*2;

Burada ise Sayi değeri içeriği 20 olur. Gibi, örnekleri çok fazla arttırabiliriz.

String ifadeleri de toplama işlemine tabi tutabiliriz, bunun için + veya += operatörlerini kullanabiliriz. Örnek olarak aşağıdaki gibi:

var Kelime:String = "Merhaba";
var mesaj = Kelime+" Dünya";

Burada görüleceği üzere Merhaba içeriğine sahip string tipinde bir Kelime değişkenim var. Daha sonra var tipindeki mesaj değişkenim içinde bu Kelime değişkenimi ve direkt string olan ” Dünya” yı topluyorum.

Bir kullanımımızda şöyle olsun:

var Mesaj:String = "Merhaba";
Mesaj += " Dünya";

Burada başka bir değişken oluşturmadan direkt olarak var olan Mesaj değişkenim içine ” Dünya” stringini ekliyorum.

Değişkenleri sınıf yani class içinde kullandığımızda bu değişkenler artık ilgili sınıfın özelliği haline gelirler. İşte bu durumlarda biz bu değişkenleri private veya public olarak tanımlamak zorundayız. Burada private veya public arasındaki fark şudur. Eğer bir sınıf içindeki değişkeni public olarak tanımladı isek, bu değişkene bu sınıf dışında da erişim sağlayabiliriz. Eğer private olarak tanımladı isek bu değişkene sadece ilgili sınıf içinde erişebiliriz.

Bu yazımda sadece giriş niteliğinde action scriptte değişkenlere değindim. Çok daha fazla kompleks yapıda değişkenlerde mevcut, özellikle action script programlama da birden fazla veri tipinin bir arada tutulabildiği diziler gibi. Onlara da ilerleyen yazılarda değineceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.