Action Script Fonksiyonlar (Metotlar)

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi action script içinde de fonksiyonlar kullanılabilmektedir. Fonksiyonları oluşturma aşamasında tabi öncelikle onları tanımlamamız yani deklare etmememiz gerekir. Fonksiyonumuz hangi parametreleri alacak, hangi değerleri geri döndürecek bunları belirtmemiz gerekir. Daha sonra fonksiyonumuz içinde kodlarımızı yazarız, yani işlev yaptırmak istediğimiz kodlarımız bu fonksiyon içinde yer alırlar. Eğer bir fonksiyonu bir sınıf içinde tanımlıyor isek bu sefer o fonskiyonun public mi yoksa private mi olduğunu da belirtmemiz gerekir. Eğer bir fonksiyonu sınıf içinde public olarak tanımlar isek, bu fonksiyona dışarıdan da erişim sağlanabilmesine imkan tanımış oluruz. Eğer private olarak tanımladı isek o fonksiyon sadece ilgili class içinde erişime açık olur.

Bazı tanımlamalarda fonksiyonlar yerine metotda denilmektedir, aslında ikisi de aynı şeydir. Ama tabi bunu koda aktarırken function ibaresini kullanıyoruz. Örnek olarak şimdilik basit bir fonksiyon örneği yazalım işin detayını ilerleyen yazılarda örnekler ile birlikte işleriz.

Bu fonksiyonum private bir fonksiyon. Yani sadece ilgili class içinden erişilebilecek bir fonksiyon olarak düşünebilirsiniz.

private function ilkFonksiyonumuz(Sayimiz:Number, Kelimemiz:String): Boolean {
if (Sayimiz == 10) return true;
if (Kelimemiz.length < 5) return true;
return false;
}

Buradaki örnekte private bir ilkFonksiyonumuz adında fonksiyon tanımladık. İki parametre verdik, birisi Numer tipinde Sayimiz, bir diğeri String tipinde Kelimemiz. Geri döndürülecek değer ise Boolean tipinde.

Eğer Sayimiz değişkeni içindeki değer 10’a eşit ise true dönecek veya eğer Kelimemiz değişkeni içindeki değerin uzunluğu 5’ten küçük ise true dönecek. Bunların harici ise bu sefer geriye false dönecek. Burada basit bir örnek anlattık, amacım sadece fonksiyonlarda syntax yapısını kavratmaktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.