Action Script Koşullu İfadeler – If, Else If, Else Kullanımı

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi burada da if deyimi kullanılmaktadır ve mantık tamamen aynıdır. Syntax olarak kullanımı kabaca aşağıdaki gibidir.

if (Deger == 3) {
BirSeylerYap();
}

Burada mesela Degerimizin 3’e eşit olma durumunu kontrol ettik, eğer eşitlik var ise if bloğu altındaki BirSeylerYap metodu çalışacak. Eşitlik yok ise if bloğu hiç çalışmayacak. Tabi sadece eşitlik operatörü yok, büyüktür >, küçüktür <, büyük eşittir =>, küçük eşittir <= gibi operatörleri de kullanırız. Bunlarla da adlarından belli olduu gibi karşılaştırmalar gerçekleştirebiliyoruz. Yine diğer programlama dillerinde olduğu gibi bir koşul sağlandığında farklı bir işlem, sağlanmadığında farklı işlemler yaptırabilmek için burda da else ve else if deyimlerinden faydalanabiliriz. Örnek olarak aşağıdaki gibi bir yapı: [csharp]if (Sayi == 1) { MesajYaz(); } else if (Sayi == 2) { ProgramAc(); } else { ProgramdanCik(); }[/csharp] Mesela burada Sayi değeri 1'e eşit ise MesajYaz metodu çalışır, Sayi 2'ye eşit ise ProgramAc metodu çalışır, Sayi bu iki koşuldan herhangi biri değilse ProgramdanCik metodu çalışır. Ayrıca tek bir koşulda birden fazla durumu da kontrol edebiliriz. Tıpkı CSharp'ta olduğu gibi iki koşulunda sağlanması için VE operatörü yani && sembollerini, iki koşuldan birinin sağlanması için VEYA operatörünü yani || sembollerini kullanabiliriz. Örnek verirsek; [csharp]if ((KullaniciAdi == "Admin") && (Sifre == "12345")) { GirisYap(); }[/csharp] Örneğin burada KullaniciAdi değişkeni Admin değerine eşit ve Sifre değişkeni 12345'e eşit ise GirisYap metodu çalışacaktır. Birde VEYA operatörünün kullanımını görelim: [csharp]if ((Sayi == 1) || (Sayi == 2)) { MesajYaz(); }[/csharp] Burada da eğer Sayi değişkeni 1 veya 2'ye eşit ise MesajYaz metodu çalışır. Bu yazımda basit bir şekilde koşullu ifadelere değindim, ilerleyen yazılarda örnekler ile daha çok pekiştireceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.