Action Script For, While ve Do While Döngüsü

Action Script ortamında üç tipte döngü mevcuttur, for, while ve do while döngüleri.

for kullanımı : Diğer programlama dillerinde olduğu gibi for döngüsünü tanımlarken 3 aşama mevcut. Birincisi başlangıç değeri, ikincisi koşul ve üçüncüsü de değişim miktarıdır. Örneğin başlangıç değeri 0 olan, 100 den küçük olduğu sürece döngünün dönmesini sağlayan ve her seferinde başlangıç değerinin 1 arttırıldığı bir döngü yazalım.

for(var i:int=0;i<100;i++) {
MesajYaz();
}

Döngümde görüleceği üzere başlanıç değerimi i temsil ediyor, int tipinde ve ilk değeri 0. Daha sonra bu değerimi 100’den küçük olduğu müddetçe ve her adımda değerini 1 arttırarak döndürüyorum ve her seferinde MesajYaz metodum çalışıyor.

För döngüsünden çıkmak için istediğimiz zaman break deyimini kullanabiliriz. Continue ile de döngünün kalan satırlarını atlayabiliriz.

while kullanımı: Basit bir şekilde while döngüsü kullanımına da değinirsek burada da başlangıçta bir koşul belirtilir ve ilgili koşul sağlandığı müddetçe döngü dönmeye devam eder. Örnek kullanımı:

var i:int = 0;
while (i < 100) {
MesajYaz();
i++;
}

Bu sefer de üstte for döngüsü ile yaptığımız işlemi while ile yapmış olduk. i değerim başlangıçta 0, bu değerim 100’den küçük olduğu müddetçe MesajYaz metodum çalışır. Değer 100 olunca döngüden çıkılır.

do while kullanımı: While döngüsünü oldukça benzer, tek farkı koşul durumunun döngü sonunda olmasıdır. Örnek olarak kullanımı:

var i:int = 0;
do {
MesajYaz();
i++;
} while (i <100);

Aynı şekilde burda da i değerim başlangıçta 0, bu değerim 100’den küçük olduğu müddetçe MesajYaz metodum çalışır. Değer 100 olunca döngüden çıkılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.