ArrayList

ArrayList, dizi yapısı gibi veri grubunu saklamak için kullanılan bir koleksiyon nesnesidir. Değer atanması ve işlenmesi bakımından oldukça kullanışlıdır. Daha önceden Bilge Adam eğitim kurumunda yazılım eğitiminde .NET giriş seviyesindeki ödevlerimde de kullanmıştım. İncelemek isteyenler aşağıdaki linklerden bakabilirler.
Asker Dağıtım
Poker Kart Kontrol
 
ArrayList tıpkı Array gibi index yapısını kullanmaktadır. Ekleme, silme, sıralama, arama, ters çevirme gibi işlemler yapılabilir. ArrayList?leri Array?den daha önde tutan dinamik bir yapısının olmasıdır. Array?lerde tanımlanma aşamasında dizinin boyutu belirtilmelidir, daha sonra program içinde dizinin boyutunu arttırmak zahmetli bir iştir. (Sürekli düzenli veya düzensiz bir şekilde arttırmak gerektirdiğinizi düşünürsek) ArrayList dinamik bir yapıya sahip olduğu için tanımlanırken boyutunun belirtilmesine gerek yoktur, çalışma anında dahi liste içine eleman eklenebilir, silinebilir, istenilen indise eleman eklenerek öteleme yapılabilir. Array?lerde bu mümkün değildir. ArrayList listesinin elemanlarına erişebilmek için tıpkı Array?lerde olduğu gibi index numarası kullanılır. Ayrıca Array?ler sadece tanımlandıkları türde veri saklayabilirken, ArrayList?ler farklı türdeki verileri bir liste içinde barındırabilir. ArrayList?e eklenen veriler object türünde saklanırlar. Dizinin elemanları için işlem yaparken dolayısı ile boxing ve unboxing işlemleri yapılır.

ArrayList tanımlama :

ArrayList SystemCollections sınıfından türediği için eğer programlarımızda ArrayList kullanacaksak, using System.Collections alanını mutlaka eklememiz gerekir. (VS?da ArrayList yazdıktan sonra çıkan smart imleci esnasında Alt + Shift + f10 kombinasyonu ile ekleyebilirsiniz)

ArrayList tanımlama şekillerine örnek verirsek :

ArrayList liste = new ArrayList(); — > Bu şekilde varsayılan kapasitede ArrayList oluşturulur, eleman eklendikçe liste boyutu büyür.
ArrayList liste = new ArrayList(30); –> Bu şekilde 50 elemanlı bir ArrayList oluşturulur kapasite aşılınca tekrar dinamik büyüme sağlanır.

ArrayList liste = new ArrayList(Icollection); — > Bu şekilde Icollection arayüzünü uygulamış herhangi bir sınıf referansı ile ArrayList oluşturulur.

Şimdi aşağıdaki örneğimizle birlikte ArrayList metotlarının bazılarını görelim. Kod bloğu içinde hangi metot ne işe yarıyor anlatılmıştır :

Böylece listbox’a farklı türlerde olsalar dahi elemanlar görüldüğü gibi eklenir.

Eleman silmeyi görelim :

1 Yorum

  1. ali can yücel

    arraylisste add,remove,cout ve capasitiy fonksiyonlarımız kendimiz nasıl yazarız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.