ASP. NET Core Kitap Listeleme Projesi Ders 15 Serinin Son Dersi

KitapListesi projemizin son dersi ile birlikteyiz. Bir sonraki projemiz daha çok tablolu daha güzel bir proje olacak inşallah. Şimdi dersimize dönersek;

Detaylı bilgi için video eğitimi izlemenizi tavsiye etmekteyim.

Öncelikle GuncelleEkle.cshtml içine geliyoruz ve kodlarımızı düzenliyoruz.

@page
@model KitapListesiProjesi.Pages.KitapListesi.GuncelleEkleModelKitap @(Model.Kitap.Id!=0? "Düzenle": "Oluştur")


@'if' (Model.Kitap.Id != 0) { }
@section Scripts { < partial name="_ValidationScriptsPartial" /> }

Not: Kodlar için videoyu izlemeyi ihmal etmeyiniz.

Şimdi de kitapListesi.js dosyamıza gidelim ve düzenlememizi yapalım.

var dataTable;

$(document).ready(function (){
  loadDataTable();
});

function loadDataTable() {
  dataTable = $('#DT_load').DataTable({
    "ajax": {
      "url": "/api/kitap",
      "type": "GET",
      "datatype": "json"
    },

    "columns": [
      { "data": "kitapAd", "width": "20%" },
      { "data": "yazar", "width": "20%" },
      { "data": "isbn", "width": "20%" },
      {
        "data": "id",
        "render": function (data) {
          return ``;

        }, "width": "40%"
      }

    ],

    "language": {
      "emptyTable": "Veri bulunamadı!"
    },

    "width": "100%"
  });
}

function Delete(url) {
  swal({
    title: "Silmek istediğinizden emin misiniz?",
    text: "İlgili veri silinirse tekrar geri döndürülemeyecektir!",
    icon: "warning",
    buttons: true,
    dangerMode: true
  }).then((silinecekmi) => {
    if (silinecekmi) {
      $.ajax({
        type: "DELETE",
        url: url,
        success: function (data) {
          'if' (data.success) {
            toastr.success(data.message);
            dataTable.ajax.reload();
          }
          else {
            toastr.error(data.message);
          }
        }
      })
    }
  })
}

Not: if önünde var arkasında tırnak işareti normalde kodların içinde yer almamaktadır. Kodlarda yapılan değişiklikleri tam incelemek için videoyu da izlemenizi tavsiye ederim.

Buradan da Pages/KitapListesi klasörü altında yer alan index.cxhtml sayfamıza gelip son düzenlemelerimizi yapalım:

@page
@model KitapListesiProjesi.Pages.KitapListesi.IndexModelKitap Listesi

@if (Model.Kitaplar.Count() > 0) { @foreach (var item in Model.Kitaplar) { }
@*@Html.DisplayNameFor(a => a.Kitaplar.FirstOrDefault().Yazar)*@ İŞLEMLER
@Html.DisplayFor(a => item.KitapAd) @Html.DisplayFor(a => item.Yazar) @Html.DisplayFor(a => item.ISBN) Düzenle
} else {

Listelenecek kitap bulunamadı...

}

2. Gösterim Alanı

Kitap Adı Yazar ISBN İşlemler
@section Scripts{ }

Not: if önünde var arkasında tırnak işareti normalde kodların içinde yer almamaktadır. Kodlarda yapılan değişiklikleri tam incelemek için videoyu da izlemenizi tavsiye ederim.

Böylelikle iki tane işlemi yani hem kitap ekleme hem de kitap güncelleme işlemlerini GuncelleEkle.cshtml ile yapmayı sağladık. Eğitim amaçlı bir ders olması sebebi ile eski halini de silmedim, kıyaslama yapabilirsiniz. Bu projemizin son dersi idi, bir sonraki projemiz ASP.NET Core 3.1 kapsamında biraz daha büyük bir proje olacak inşallah. Takipte kalın, sağlıkla kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.