ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJES 051 PROFİL DÜZENLEME SAYFASI

Bu dersimizde kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra bilgilerini düzenleyebilmesi için iligli alanların gösterilmesini sağlama işlemini gerçekleştirelim. Bu işlemi yapabilmek için; Areas > Identity > Pages > Account > Manage klasörleri altında yer alan Index.cshtml.cs dosyamı açıyor ve kodlarımı düzenliyorum.

Detaylı anlatım ve kod takibi için video:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using GursoyCNCBakim.Data;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace GursoyCNCBakim.Areas.Identity.Pages.Account.Manage
{
  public partial class IndexModel : PageModel
  {
    private readonly UserManager< IdentityUser > _userManager;
    private readonly SignInManager< IdentityUser > _signInManager;
    private readonly ApplicationDbContext _db;

    public IndexModel(
      UserManager< IdentityUser > userManager,
      SignInManager< IdentityUser > signInManager, ApplicationDbContext db)
    {
      _db = db;
      _userManager = userManager;
      _signInManager = signInManager;
    }

    public string Username { get; set; }

    [TempData]
    public string StatusMessage { get; set; }

    [BindProperty]
    public InputModel Input { get; set; }

    public class InputModel
    {
      
      [EmailAddress]
      public string Email { get; set; }

      [Phone]
      [Display(Name = "Phone number")]
      public string PhoneNumber { get; set; }

      [Required]
      public string AdSoyad { get; set; }

      public string Adres { get; set; }
      public string Sehir { get; set; }
      public string PostaKodu { get; set; }
    }

    private async Task LoadAsync(IdentityUser user)
    {
      var userName = await _userManager.GetUserNameAsync(user);
      var phoneNumber = await _userManager.GetPhoneNumberAsync(user);

      Username = userName;

      Input = new InputModel
      {
        PhoneNumber = phoneNumber
      };
    }

    public async Task< IActionResult > OnGetAsync()
    {
      var user = await _userManager.GetUserAsync(User);
      if (user == null)
      {
        return NotFound($"Unable to load user with ID '{_userManager.GetUserId(User)}'.");
      }

      var DbKullanici = await _db.ApplicationUser.FirstOrDefaultAsync(a => a.Email == user.Email);


      Username = DbKullanici.UserName;

      Input = new InputModel
      {
        AdSoyad = DbKullanici.AdSoyad,
        Email = DbKullanici.Email,
        PhoneNumber = DbKullanici.PhoneNumber,
        Adres = DbKullanici.Adres,
        Sehir = DbKullanici.Sehir,
        PostaKodu = DbKullanici.PostaKodu
      };

      await LoadAsync(user);
      return Page();
    }

    public async Task< IActionResult > OnPostAsync()
    {
      var user = await _userManager.GetUserAsync(User);
      if (user == null)
      {
        return NotFound($"Unable to load user with ID '{_userManager.GetUserId(User)}'.");
      }

      if (!ModelState.IsValid)
      {
        await LoadAsync(user);
        return Page();
      }

      var DbKullanici = await _db.ApplicationUser.FirstOrDefaultAsync(a => a.Email == user.Email);

      DbKullanici.AdSoyad = Input.AdSoyad;
      DbKullanici.Adres = Input.Adres;
      DbKullanici.Sehir = Input.Sehir;
      DbKullanici.PostaKodu = Input.PostaKodu;
      DbKullanici.PhoneNumber = Input.PhoneNumber;

      await _db.SaveChangesAsync();
     

      await _signInManager.RefreshSignInAsync(user);
      StatusMessage = "Your profile has been updated";
      return RedirectToPage();
    }
  }
}

Kullanıcı tarafındaki view kodlarımızı yazalım:

@page
@model IndexModel
@{
  ViewData["Title"] = "Profile";
  ViewData["ActivePage"] = ManageNavPages.Index;
}

@ViewData["Title"]

@section Scripts { }

Bir sonraki derste görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.