ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ 035 BAKIM HİZMETİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI

Projeme bakım işlemlerine ilişkin süreçleri ile devam edeceğim. Öncelikle benim bakım hizmeti alan bir müşteri için bir alışveriş seğeti gibi shopping card oluşturmam gerekiyor. Yani müşteri için bu bakım hizmetine ilişkin verileri ben bu class içinde tutacağım. Dolayısı ile Models klasörüme geliyor yeni bir class ekliyor ve adını BakimHizmetKart.cs veriyorum. İlgili propertyleri tanımlıyorum. Bunlar benim müşterimin almış olduğu bakım hizmetine ilişkin olarak kullanacağım propertyler.

Daha detaylı bilgi ve tasarım bilgisi için, kodların takibi için dersin video versiyonuna göz atınız.

Kodlarımı yazıyorum:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace GursoyCNCBakim.Models
{
  public class BakimHizmetKart
  {
    public int Id { get; set; }
    public int MakineId { get; set; }
    public int BakimTipiId { get; set; }

    [ForeignKey("MakineId")]
    public virtual Makine Makine { get; set; }

    [ForeignKey("BakimTipiId")]
    public virtual BakimTipi BakimTipi { get; set; }
  }
}

Daha detaylı bilgi ve tasarım bilgisi için dersin video versiyonuna göz atınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.