ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ 043 BAKIM CREATE SAYFASI TASARIMI 2

Bir önceki derste karşılaşıtğımız hata ve tasarım hatasının düzeltmesi ile derse devam ediyorum.

Detaylı anlatım ve kod takibi için video:

@page
@model GursoyCNCBakim.Pages.Bakimlar.CreateModel
@{
    ViewData["Title"] = "Create";
    Layout = "~/Pages/Shared/_Layout.cshtml";
}

Yeni Bakım Oluştur
Bakım Ekle

Bakim Özet Bilgi

@if (Model.MakineBakimHizmetiViewModel.BakimHizmetKart.Count == 0) {

Herhangi bir bakım tipi eklenmemiştir. Lütfen bakım hizmeti için ilgili bakım tipini seçiniz!

} else {
@foreach (var item in Model.MakineBakimHizmetiViewModel.BakimHizmetKart) { }
@Html.DisplayNameFor(a=>Model.MakineBakimHizmetiViewModel.BakimTipleriListesi.FirstOrDefault().BakimAdi) @Html.DisplayNameFor(a=>Model.MakineBakimHizmetiViewModel.BakimTipleriListesi.FirstOrDefault().BakimFiyati)
@Html.DisplayFor(a=>item.BakimTipi.BakimAdi) @Html.DisplayFor(a=>item.BakimTipi.BakimFiyati)
Toplam Fiyat:
@Model.MakineBakimHizmetiViewModel.BakimHizmetiGenel.ToplamFiyat   TL
Makine Saati: @**@
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.