ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ 045 BAKIM GEÇMİŞİ PAGEMODEL CLASS

Bu dersimizde bakım geçmişinin görüntülenebilmesi için öncelikle yeni bir razor page eklememiz gerekiyor. Pages>Bakimlar klasöründe sağ tıklıyor ve yeni bir sayfa ekleyebilmek için Add diyorum, akabinde Razor Page seçiyor ve varsayılan ayarları ile bırakarak yani pagemodel class olsun diyerek, ilgili layoutumun kullanılmasını belirterek sayfamı oluşturuyorum. Akabinde backend tarafına geçiyor ve kodlarımı yazıyorum.

Detaylı anlatım ve kod takibi için video:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using GursoyCNCBakim.Data;
using GursoyCNCBakim.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace GursoyCNCBakim.Pages.Bakimlar
{
  public class BakimGecmisiModel : PageModel
  {
    private readonly ApplicationDbContext _db;

    public BakimGecmisiModel(ApplicationDbContext db)
    {
      _db = db;
    }

    [BindProperty]
    public List< BakimHizmetiGenel > BakimHizmetiGenel { get; set; }

    public async Task OnGet(int makineId)
    {
      BakimHizmetiGenel = await _db.BakimHizmetiGenel.Include(a => a.Makine).Include(b => b.Makine.ApplicationUser).Where(b => b.MakineId == makineId).ToListAsync();
    }
  }
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.