ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ 046 BAKIM GEÇMİŞİ RAZOR VIEW PAGE

Bu dersimizde bakım geçimişi ile ilgili olarak bakım geçimişi sayfasının tasarımı ile devam edeceğim ancak öncesinde back end tarafında eksik kalan kısmımımız mevcut buna ilişkin olarak BakimGecmisi.cshtml.cs kısmında kodlarımı aşağıdaki şekilde düzenliyorum.

Detaylı anlatım ve kod takibi için:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using GursoyCNCBakim.Data;
using GursoyCNCBakim.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace GursoyCNCBakim.Pages.Bakimlar
{
  public class BakimGecmisiModel : PageModel
  {
    private readonly ApplicationDbContext _db;

    public BakimGecmisiModel(ApplicationDbContext db)
    {
      _db = db;
    }

    [BindProperty]
    public List< BakimHizmetiGenel > BakimHizmetiGenel { get; set; }

    public string KullaniciId { get; set; }

    public async Task OnGet(int makineId)
    {
      BakimHizmetiGenel = await _db.BakimHizmetiGenel.Include(a => a.Makine).Include(b => b.Makine.ApplicationUser).Where(b => b.MakineId == makineId).ToListAsync();

      KullaniciId = _db.Makine.Where(u => u.Id == makineId).ToList().FirstOrDefault().KullaniciId;
    }
  }
}

Şimdi tasarım tarafına geçip kodlarımı yazabilirim.

@page
@model GursoyCNCBakim.Pages.Bakimlar.BakimGecmisiModel
@{
  ViewData["Title"] = "BakimGecmisi";
  Layout = "~/Pages/Shared/_Layout.cshtml";
}

Bakım Geçmişi

@if (Model.BakimHizmetiGenel.Count == 0) {

Herhangi bir bakım kaydı bulunamamıştır!

} else {@foreach (var item in Model.BakimHizmetiGenel) { }
Makine Sayaç Saati @*@Html.DisplayNameFor(a => Model.BakimHizmetiGenel[0].MakineSayacSaat)*@ Toplam Fiyat @*@Html.DisplayNameFor(a => Model.BakimHizmetiGenel[0].ToplamFiyat)*@ Detaylar @*@Html.DisplayNameFor(a => Model.BakimHizmetiGenel[0].Detaylar)*@ Bakım Tarihi @*@Html.DisplayNameFor(a => Model.BakimHizmetiGenel[0].EklendigiTarih)*@
@Html.DisplayFor(m => item.MakineSayacSaat) @Html.DisplayFor(m => item.ToplamFiyat) @Html.DisplayFor(m => item.Detaylar) @Html.DisplayFor(m => item.EklendigiTarih)   Detaylar
}

Ekran çıktımız:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.