ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ DERS 012 DETAYLAR SAYFASININ TASARLANMASI

Bu dersimizde Pages > BakımTipleri altında yeni bir Razor Page ekliyorum. Adını da Details verdim. Details.cshtml.cs dosyama geliyorum. Kodlarımı düzenliyorum.

Dersin video versiyonu için aşağıdaki linke göz atınız:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using GursoyCNCBakim.Data;
using GursoyCNCBakim.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace GursoyCNCBakim.Pages.BakimTipleri
{
  public class DetailsModel : PageModel
  {
    private readonly ApplicationDbContext _db;

    public DetailsModel(ApplicationDbContext db)
    {
      _db = db;
    }


    public BakimTipi BakimTipi { get; set; }

    public async Task< IActionResult > OnGetAsync(int? id)
    {
      if (id == null)
      {
        return NotFound();
      }

      BakimTipi = await _db.BakimTipi.FirstOrDefaultAsync(a => a.Id == id);

      if (BakimTipi == null)
      {
        return NotFound();
      }

      return Page();
    }
  }
}

Öncelikle ApplicationDbContext sınıfından bir obje oluşturdum. Akabinde constructor oluşturdum. BakimTipi adında bir property oluşturdum. Daha sonra OnGet metodumuz içinde ilgili kodlarımızı yazdık. Details.cshtml içeriğini de aşağıdaki şekilde oluşturdum.

@page
@model GursoyCNCBakim.Pages.BakimTipleri.DetailsModel
@{
  ViewData["Title"] = "Details";
  Layout = "~/Pages/Shared/_Layout.cshtml";
}


Bakım Tipi Detayları


Bakım Adı: @**@
Bakım Fiyatı: @**@

Bir sonraki derste görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.