ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ DERS 013 BAKIM TİPİ DELETE SAYFASI

Bu dersimizde de bakım tipleri için Delete sayfasının oluşturulması ile ilgili işlemleri yapalım.

Dersin video versiyonunu da izlemenizi öneririm.

Pages > BakımTipleri altında yeni bir Razor Page ekliyorum. Adını da Delete verdim. Delete.cshtml.cs dosyama geliyorum. Kodlarımı düzenliyorum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using GursoyCNCBakim.Data;
using GursoyCNCBakim.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace GursoyCNCBakim.Pages.BakimTipleri
{
  public class DeleteModel : PageModel
  {
    private readonly ApplicationDbContext _db;

    public DeleteModel(ApplicationDbContext db)
    {
      _db = db;
    }

    [BindProperty]
    public BakimTipi BakimTipi { get; set; }

    public async Task< IActionResult > OnGetAsync(int? id)
    {
      if (id == null)
      {
        return NotFound();
      }

      BakimTipi = await _db.BakimTipi.FirstOrDefaultAsync(a => a.Id == id);

      if (BakimTipi == null)
      {
        return NotFound();
      }

      return Page();

    }

    public async Task< IActionResult > OnPostAsync()
    {
      if (BakimTipi == null)
      {
        return NotFound();
      }

      _db.BakimTipi.Remove(BakimTipi);
      await _db.SaveChangesAsync();

      return RedirectToPage("./Index");
    }
  }
}

Öncelikle ApplicationDbContext sınıfından bir obje oluşturdum. Akabinde constructor oluşturdum. BakimTipi adında bir property oluşturdum. Daha sonra OnGet ve OnPost metodlarımız içinde ilgili kodlarımızı yazdık. Deletes.cshtml içeriğini de aşağıdaki şekilde oluşturdum.

@page
@model GursoyCNCBakim.Pages.BakimTipleri.DeleteModel
@{
  ViewData["Title"] = "Delete";
  Layout = "~/Pages/Shared/_Layout.cshtml";
}


Bakım Tipi Sil


Bakım Adı: @**@
Bakım Fiyatı: @**@

Bir sonraki derste görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.