ASP .NET Değişkenleri String ve Int Tipindeki Değişkenler ve Response.Write() Kullanımı

Bu yazımda ASP.NET uygulamalarımızda sık kullanmış olduğumuz değişkenlerimize değinmek istiyorum.

String Değişkenler : Öncelikle String’i ele alalım. String tipindeki değişkenler birden fazla karakterden oluşan değişkenlerdir. Yani sayısal ve mantıksal olmayan tipdeki değişkenler string değişkenlerdir. String değişkenleri tanımlarken aşağıdaki gibi bir tanımlama yaparız.

string yazi = "İsmail GÜRSOY";
    string yazi2 = "5";

string tipi değişkenler iki çift tırnak arasında yazılırlar. (“”,””)

Tam Sayı Tipi Değişken (int) : Integer deyince aklımıza ilk gelecek olan tam sayı olmalıdır. Bu tamsayılara ondalıklı sayılar değildir, yani tam sayı olarak aklımıza 1,4,5,-3,812 gibi tam sayılar akla gelmelidir. Tam sayıları da aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

int sayi1 = 1;
int sayi2 = 345;

İki tam sayının toplamını alma : İki değer atarız. int tipinde sayi1 ve sayi2 değişkenimizi tanımladım. Sonra da toplam değişkenimizi tanımladım, bu toplam değişkeni sayi1 ve sayi2 değerlerinin toplamıdır. Daha sonra da bunları Response.Write metodunu kullandım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    int sayi1 = 3;
    int sayi2 = 5;
    int toplam = sayi1 + sayi2;
    Response.Write(toplam);
  }
}

Bunun sonucunda ekrana 8 yazılır.

İki String Değeri Toplama : Integer tipindeki verileri toplayabildiğimiz gibi, + operatörü ile string değerleri de toplayabiliriz. Tabi string değerler sayısal olmadıkları için bu toplama işlemi matematiksel bir toplama değildir. String değerleri toplamak demek bu string değerlerin birleştirilmesi anlamına gelir. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string yazi1 = "3";
    string yazi2 = "5";
    string toplamyazi = yazi1 + yazi2;
    Response.Write(toplamyazi);
  }
}

Bunun sonucunda ekrana 35 yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.