ASP.NET Formunda Stored Procedure Kullanımı

SQL tarafında yazılmış bir Stored Procedure ASP.NET formlarında kullanılabilirler peki bunları kullanabilmek için yapmamız gereken nedir. Bilindiği üzere Stored Procedure oluşturulurken CREATE PROCEDURE deyip ardından bir isim veriyoruz. Bu isim bizim için önemli. Örneğin aşağıdaki gibi bir stored procedure oluşturduk diyelim;

CREATE PROCEDURE KisiEkle
(
@YeniBolumID INT,
@YeniAd NVARCHAR(50),
@YeniSoyad NVARCHAR(50)
)
AS 
INSERT INTO Calisanlar (BolumID,Ad,Soyad)
VALUES (@YeniBolumID,@YeniAd,@YeniSoyad)
DECLARE @YeniCalisanID INT
SET @YeniCalisanID = SCOPE_IDENTITY()

Elimizde KisiEkle prosedürümüz var diyelim, bunu formumda kullanabilmem için yapmam gereken bağlantı tanımlamalarımın ardından SqlCommand nesnesini tanımlarken ufak değişiklikle gerçekleşiyor. Bu nesneyi tanımlarken SQL query girmek yerine buraya Stored Procedure adını giriyorum.

...
...
...
SqlConnection conn;
SqlCommand comm;
string ConnectionString =ConfigurationManager.ConnectionStrings["OrnekDeneme"].ConnectionString;
conn = new SqlConnection(ConnectionString);
//Aşağıdaki iki satıra dikkat
comm = new SqlCommand("KisiEkle", conn);
comm.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
...
...

Görüldüğü gibi command type değişiyor ve stored procedure adı kullanılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.