ASP .NET İki Sayı Üzerinde Toplama, Çıkarma, Bölme ve Çarpma İşlemleri

Şimdiki örneğimizde yine basit bir uygulama gerçekleştireceğim. Bu örneğimizdeki temel amaç tip dönüşümlerini anlamak. Öncelikle boş bir WEB projesi açalım. Daha sonra boş bir WEB form sayfası ekleyelim. Eklenen web formumda design bölümünde İki Adet TextBox yer alacak. Daha sonra bir adet toplama işlemi için buton ve bir adette çıkarma işlemi yapabilmek için buton koyacağım. Sonra bir adet bölme bir adette çarpma işlemi için buton koyacağım. Amacım şu, Textboxlara girilen iki adet sayı için toplama butonuna basarsam toplam sonucunu bulmak, çıkarma butonuna basarsam çıkarma sonucunu bulmak, bölmeye basarsam bölme sonucunu bulmak, çarpmaya basarsam çarpma sonucunu bulmak. İşlemleri adım adım anlatmıyorum bizim işimiz kodla, kod mantığını kavramak, dolayısı ile Visual Studio ortamında nasıl dosya eklenir, nasıl web projesi açılır, nasıl kontrol eklenir bunları es geçiyorum.

Design bölümünde 4 satır, 3 sütun bir tablo oluşturdum. Tasarımım aşağıdaki gibi :

Default.aspx sayfamın kodları şu şekilde, direkt olarak bu kodları alırsanız aynı tasarımı elde ederiz zaten :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default3.aspx.cs" Inherits="Default3" %>

  
  


  
Birinci Sayı :
İkinci Sayı :
         
Sonuç :

Convert metodu ile veri tipleri arasında dönüşüm yapabiliriz. Convert.toInt32, Convert.toChar, Convert.toByte gibi bir çok özelliği bulunmaktadır. Uygulamamı gerçekleştirmek için butonların click eventlerinde kodlarımı yazacağım. Açıklamaları kodların yanındaki yorum satırlarında görebilirsiniz.

Şimdi kod kısmına geçebiliriz.

Default.aspx.cs kodlarımız :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Default3 : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  //Değişkenlerimi global olarak tanımlıyorum, çünkü bunları alt yordamlar içinde kullanacağım.
  int sayi1;
  int sayi2;
  //Temizlik adında bir metot tanımladım, burada textboxlarımı temizliyorum, her butona tıkladığımda textboxa girilen
  //veriyi sileceğim.
  void Temizlik() 
  {
    txtBirinciSayi.Text = "";
    txtIkinciSayi.Text = "";
  }

  //Butonlara bastığımda verileri okumam gerekiyor. Bunu her butpn için ayrı ayrı yapacağıma bir metot tanımlıyorum ve 
  //veri okuma işlemimi burada yapıyorum.
  void VeriAl()
  {
    sayi1 = Convert.ToInt32(txtBirinciSayi.Text); //ilk sayıyı textboxdan okuyorum
    sayi2 = Convert.ToInt32(txtIkinciSayi.Text); //ikinci sayıyı textboxdan okuyorum
  }

  protected void btnToplam_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    VeriAl(); //verileri okuyorum, bunun için metodumu çağırdım.
    int toplam = sayi1 + sayi2; // iki sayıyı topluyorum
    Label1.Text = toplam.ToString(); //label1'e sonucu yazdırıyorum.
    Temizlik();
  }
  protected void btnCikarma_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    VeriAl(); //verileri okuyorum, bunun için metodumu çağırdım.
    int cikarma = sayi1 - sayi2; //iki sayıyı birbirinden çıkarıyorum
    Label1.Text = cikarma.ToString(); //label1'e sonucu yazdırıyorum.
    Temizlik();
  }
  protected void btnBolme_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    VeriAl(); //verileri okuyorum, bunun için metodumu çağırdım.
    int bolme = sayi1 / sayi2; //iki sayıyı birbirine bölüyorum
    Label1.Text = bolme.ToString(); //label1'e sonucu yazdırıyorum.
    Temizlik();
  }
  protected void btnCarpma_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    VeriAl(); //verileri okuyorum, bunun için metodumu çağırdım.
    int carpma = sayi1 * sayi2; //iki sayıyı birbiri ile çarpıyorum
    Label1.Text = carpma.ToString(); //label1'e sonucu yazdırıyorum.
    Temizlik();
  }
}

Evet, böylelikle ASP.NET ortamında CSharp kodlarını kullanarak sayı toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemlerini gerçekleştirdik. Tür dönüşümü de gerçekleştirdik. Geriye değer döndürmeyen türden metotta tanımladık. Tabi aslında burada kontrol etmemiz gereken bir takım durumlar söz konusu. Örneğin textboxa string değer girilirse ne olacak, tabii ki hata olacak. Ama şu anda amacımız bunu anlatmak değildi.. Dolayısı ile ASP.NET’e (istek üzerine) giriş niteliğinde olan bir yazı yazalım dedik..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.