Atama Operatörü ve Birleşik Operatörler

CSharp program geliştiricileri sıklıkla atama operatörünü kullanırlar. Atama operatörü hepimizin bildiği = operatörüdür. Bu operatör ile iki eşitlik arasında sağ taraftaki veri sol taraftaki veri içine atanır. Bu sıklıkla kullandığımız bir yöntem zaten. Birde atama operatörünü yanına +,-,*,/,% gibi işaretler ile birlikte kullanırız. Bu işaretler ile birlikte kullanıldığında birleşik operatör olarak adlandılırlar. Örneğin:

sayi = 3;

dediğimizde sayi içine 3 değerini atmış oluruz. Diyelim ki sayi değerimiz içinde 3 var ve şöyle bir kod yazdık.

sayi += 5;

Bu sefer şunu demiş oluyoruz sayi değeri ile 5 değerini topla. Bu sefer içerik 8 oluyor. Diyelim ki bir de şöyle diyoruz;

sayi -= 2;

Bu sefer sayi değerinden 2 çıkarıyoruz. Yani 8-2 = 6 oluyor. Aynı şekilde çarpma işlemi için *, bölme işlemi için / ve mod alma işlemi içinde % kullanıyoruz. Aşağıdaki tabloda bunları görebilirsiniz:

2013042903

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.