admin

Csharp Encapsulation, Kapsülleme İşlemi

Bilinçsiz kullanımı önleyen, private tanımlanan alanları public hale getirip istediğimiz gibi kullanmamızı sağlayan işlemdir. Class içindeki değişkenlere erişimi kaldırmak ya da kısıtlamak için kullanılır. Önemli bir değişkeni public olarak tanımlamak, değişkene yazılımcı tarafından -bilinçli ya da bilinçsiz- müdahaleye açık hale getirir. Bu da class içindeki metotların çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için kapsülleme tekniği kullanılır. Şimd bu …

Daha Fazlasi

C# Class Kullanımı

Sınıfları genele küçük basit uygulamalarda kullanmayız ama daha büyük ölçekli projelerde sınıflara başvurulmaktadır. Sınıflar peki nedir diye anlatırsak; sınıf kod tekrarını ve kod yükünü önler. Aynı zamanda erişim belirleyici metotlar ile birlikte kullanıldığında bir takım gizlilikler sağlayan bir alandır. Örneklersek; Araba diye bir sınıfımız olsun. Bu araba sınıfının ne türde bir araba olduğuna ilişkin nesnelerimiz olabilir. Örnek olarak Sınıf : …

Daha Fazlasi

Metotlar

Metotlar yazılımda bir takım işlem kodlarının bir arada tutularak bir metot altında tanımlanması ve bu metotların gerekli görüldüğü yerde çağırılması sonucu kullanılan kod bloklarıdır. Yani aslında şöyle diyebiliriz, tekrar gerektiren durumlarda komutları yeniden yazmak yerine bir metot oluşturarak, sadece isminin çağırılması yani isminin yazılması yeterlidir. Metotlar güvenlik veya gizlilik bakımından ele alırsak ikiye ayrılmaktadırlar. Bunların birisi public bir diğeri de …

Daha Fazlasi

ProgressBar

Bu örneğimizde progressbar ve timer kullanımını birlikte gerçekleştirebileceğimiz bir örnek yapalım. ProgressBar bir çok uygulamada gördüğümüz aslında yüklenme durumunu gösteren veya bir işin yapılması ile alakalı olarak bize bilgi veren bir işlem çubuğu. Basit bir örnekle pekiştirelim. Örneğimiz bir pizza lokantasındaki süreci ele alıp buna göre timer ile progressbar ilişkisini gösteren bir uygulama olsun. Burada 4 süreci ele alalım; Pizzanın …

Daha Fazlasi

Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü de sık kullanılan döngülerdendir. 4 tane parametresi vardır. İlk parametre, değişken türünü gösterir. İkinci parametre Değişkenin adıdır. Üçüncü parametresi “in” parametresidir. Son prametresi ise dizi adıdır. Şöyle bir syntaxı vardır: Foreach (int sayi in rakamlar); Burada sayi diye int tipinde tanımlanan değişken aslında rakamlar dizisinde yer alan tüm öğeleri tutan bir değişken oluyor. Yani dizinin herhangi bir indeksini …

Daha Fazlasi

Diziler

Birbiri ile ilişkili olaran veriler kümesi dizi olarak adlandırılmaktadır. Peki ne demek bu? Örnek olarak doğal sayılar dizisi, tek sayılar dizisi, çift sayılar dizisi, Bir futbol takımında yer alan futbolcuların isimlerinin yer aldığı bir dizi gibi bir çok örnek verilebilmektedir. Bir dizide temel bilinmesi gereken konulardan bir tanesi de indeks kavramıdır. İndeks dizi elemanının sırasını belirtmektedir. Dizilerde ilk indeks her …

Daha Fazlasi

ProgressBar Kullanımı

Bu örneğimizde progressbar ve timer kullanımını birlikte gerçekleştirebileceğimiz bir örnek yapalım. ProgressBar bir çok uygulamada gördüğümüz aslında yüklenme durumunu gösteren veya bir işin yapılması ile alakalı olarak bize bilgi veren bir işlem çubuğu. Basit bir örnekle pekiştirelim. Örneğimiz bir pizza lokantasındaki süreci ele alıp buna göre timer ile progressbar ilişkisini gösteren bir uygulama olsun. Burada 4 süreci ele alalım; Pizzanın …

Daha Fazlasi

Timer Kullanımı

Timer zamanlayıcı olarak kullanılan .NET komponentidir. Programlamada zamanlama ölçümü gerektiren her durumda kullanılabilmektedir. Örnek olarak bir oyunda zaman ölçmede, bir veri girişi yapılması istendiğinde, bankaların mobil uygulamalarındaki SMS şifrelerinin ilgili textboxa girilmesi için zamanı ölçmek gibi bir çok alanda timer kullanılabilir. Şimdi bu komponenti kullanarak birkaç örnek yapalım. Visual Studio’da timer komponentini seçtiğimizde diğer komponentlerin çoğuna nazaran az özellik yer …

Daha Fazlasi

While ve Do While Döngüsü

While ve Do While döngüsü yine Csharpta kullanabileceğimiz diğer döngülerdendir. While Döngüsü While (şart) { Yapılacak işlemler } While döngüsünde parantez içinde şartımızı belirtiriz. Bu şart sağlandığı sürece akabinde gelen süslü parantez içinde yer alan işlemleri yap anlamında kullanılır. Şart sağlanmadığında döngü sona erer. Örnek olarak, While döngüsü ile listboxa 20 defa İsmail GÜRSOY yazdıralım. using System; using System.Collections.Generic; using …

Daha Fazlasi

CSharp For Döngüsü

Döngüler tekrar gerektiren durumlarda kullanılır. Örnek olarak 1’den 100’ e kadar olan rakamları yazdırmak istiyorsunuz. Bunun için döngü kullanmak gerekir. Veya bunların toplamlarını yaptırmak için de döngü kullanılır. Veya bir veritabanındaki kayıtları okumak için de döngüye ihtiyaç duyulabilir. C#’da dört tip temel döngü kullanılır. Bunlar; ForWhileDo / WhileForeach Bu döngü tiplerinden Foreach döngüsü diziler ile birlikte kullanılır. For Döngüsü Bu …

Daha Fazlasi