Basit Dizi Tanımlamaları ve Uygulamaları

Bu yazımda çok basit bir şekilde dizi tanımlamalarına yer vermek istiyorum. .NET’te 10 elemanlı bir dizi tanımlayalım ve bu dizinin elemanlarını console ekranında alt alta yazalım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication18
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //dizi adında int tipinde bir dizi tanımlıyorum
      int[] dizi;
      //dizimin 10 elemanlı olduğunu belirtiyorum ve dizimi oluşturmayı tamamlıyorum
      dizi = new int[10];
      //dizi değerlerimi düzenli yazdırabilmek için Indeks ve Değer adlı kolonları oluşturdum
      Console.WriteLine("{0}{1,8}", "Indeks", "Değer");
      //dizimin elemanlarını döngü ile atayacaktım, dolayısı ile 0'dan başlayarak
      //dizimin uzunluğuna kadar bir döngü kuruyorum. Döngünün her adımındaki değer 
      //dizimin indeksine atanacak, dizi indeks numarası artarak solda yazacak
      for (int sayac = 0; sayac < dizi.Length; sayac++)
      {
        //her bir elemanı kurallı bir şekilde yazdırıyorum
        Console.WriteLine("{0,5}{1,8}", sayac, dizi[sayac]);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Açıklamalarını kodların içinde verdim. Sonuç olarak aşağıdaki gibi bir sonuç elde ederim.

2013091002

Görüleceği üzere indeks numaraları solda artmış. Sağ tarafta Değer kolonunda ise hep 0 değeri var. Biz dizileri tanımlarken dizilerin varsayılan olarak tüm indekslerinde (numerik diziler için) 0 olduğunu biliyorduk. Böylelikle bu kod bloğunu çalıştırdıktan sonra da bunu teyit etmiş olduk. Döngümde görüleceği üzere dizimin ilk başta boyutunu 10 olarak belirttiğim için 10 defa dönüyor ve indeks numarası da 0’dan başladığı ve sayac değişkenimi de sıfırdan başlattığım için 9’da indeks numara değeri de sonlanıyor. Tekrar hatırlayalım ki, 10 elemanlı bir dizinin indeks numaraları 0 ve 9 dahil olmak üzere 0-9 arasıdır.

Dizi tanımlaması aşağıdaki şekilde de yapılabilir.

int[] dizi = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };

Bir diziyi tanımlama aşamasında da dizinin içeriğindeki elemanları bu şekilde belirtebiliriz. Üstteki tanımlamam ile integer tipinde 10 elemanlı bir dizi oluşturdum. Dizinin elaman sayısını da böylelikle belirlemiş oluyorum. Bu dizinin indeks numaraları da 10 elemanlı olduğu için 0 ve 9 dahil olmak üzere 0 ve 9 arasıdır. Yani dizimde dizi[0] dediğimiz eleman 1’e eşittir. dizi[9] dediğimiz eleman ise 10’a eşit olur. Diğer dizi elemanlarına da bu şekilde indeks numaraları ile erişebiliriz. Görüleceği üzere bu şekilde dizi tanımlama da new keywordünü kullanma ihtiyacı duymuyoruz.

Bir önceki kodlarla yaptığımız işlemi şimdi bu şekilde dizi tanımlama ile yapalım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication19
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //dizi adında int tipinde bir dizi tanımlıyorum
      int[] dizi = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
      
      //dizi değerlerimi düzenli yazdırabilmek için Indeks ve Değer adlı kolonları oluşturdum
      Console.WriteLine("{0}{1,8}", "Indeks", "Değer");
      
      //dizimin uzunluğuna kadar bir döngü kuruyorum. Döngünün her adımındaki değer 
      //dizimin indeksine atanacak, dizi indeks numarası artarak solda yazacak
      for (int sayac = 0; sayac < dizi.Length; sayac++)
      {
        //her bir elemanı kurallı bir şekilde yazdırıyorum
        Console.WriteLine("{0,5}{1,8}", sayac, dizi[sayac]);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

2013091101

Görüleceği üzere yine dizimin indeks numaralarını for döngüsü ile birlikte sol tarafa yazdırdım ve her bir indeksin karşılığına gelen kısmı da sağ tarafında belirttim.

Şimdi bir de dizi elemanlarını örneğin bir hesaplama yöntemi ile oluşturalım.

Burada sabir const değeri ile dizimin uzunluğunu bir isme vericem. Daha sonra dizimin her elemanını bir döngü ile oluşturucam, bu döngümde bir sayaç değerim olacak bu sayaç değerinin her karşılığına gelen değeri 3 ile toplayıp 2 ile çarpıp dizimin elemanını belirleyeceğim. Hadi kodlayalım bakalım 🙂 açıklamaları kod içinde veriyorum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication19
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Dizi_Uzunluk adında int tipinde bir sabit oluşturdum
      const int Dizi_Uzunluk = 20;
      // dizimi oluşturdum, boyut bilgisini Dizi_Uzunluktan alıyorum
      int[] dizi = new int[Dizi_Uzunluk]; 
      
      //dizi değerlerimi düzenli yazdırabilmek için Indeks ve Değer adlı kolonları oluşturdum
      Console.WriteLine("{0}{1,8}", "Indeks", "Değer");
      
      //dizimin her bir elemanını belirlemek için bir döngü kuruyorum, bu döngüde sayac
      //değerini 3 ile toplayıp 2 ile çarpıyorum ve böylelikle sırası ile dizimin her bir
      //indeksi için karşılığı gelen değeri buluyorum

      for (int sayac = 0; sayac < dizi.Length; sayac++)
      {
        dizi[sayac] = (sayac + 3) * 2;
      }


      //dizimin uzunluğuna kadar bir döngü kuruyorum. Döngünün her adımındaki değer 
      //dizimin indeksine atanacak, dizi indeks numarası artarak solda yazacak
      for (int sayac = 0; sayac < dizi.Length; sayac++)
      {
        //her bir elemanı kurallı bir şekilde yazdırıyorum
        Console.WriteLine("{0,5}{1,8}", sayac, dizi[sayac]);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

2013091102

Sonuçtan da görüleceği üzere sol tarafta yine indekslerimiz yazılmış durumda. Sağ tarafta ise her bir indeksin 3 arttırılıp 2 ile çarpılmış haline göre dizimisin elemanları listeleniyor.

Tabi burada dizimizin boyutunu Const sabiti ile belirledik. Dolayısı ile böyle bir tanımlama yaptığımız için, şunu bilmeliyiz ki, dizimizin boyutunu daha sonradan değiştiremeyiz.

Dizilerde elamanların toplamanı gerçekleştirmek :

Örneğin bir dizi içindeki elemanların sayısını toplamak istediğimizi farzedelim. Yani tıpkı bir öğretmenin bir sınıfındaki öğrenci notlarını toplayıp, sınıf ortalamasını bulmak istemesi gibi bir işleme ihtiyaç duyacağımızı düşünelim.

Öncelikle dizimi oluşturacağım içinde 10 tane not olsun. Notların ortalamasını değil, toplamını bulmak istediğimizi farzedelim. Açıklamalarım kod satırlarımın içinde.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication20
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //dizi adında int tipinde bir dizi tanımlıyorum, içerisine elemanlarımı da ekliyorum
      int[] dizi = { 71, 56, 90, 32, 89, 23, 67, 12, 98, 45 };
      //elemanların toplamını tutacağım değişkenimi oluşturuyorum
      int toplam = 0;

      //dizimin uzunluğuna kadar bir döngü kuruyorum. Döngünün her adımındaki değer 
      //toplam değişkenine eklenerek toplanacak.
      for (int sayac = 0; sayac < dizi.Length; sayac++)
      {
        //her bir elemanı topluyorum
        toplam += dizi[sayac];
      }
      //Sonucu yazdırıyorum
      Console.Write("Dizi elemanlarının toplamı: {0}", toplam);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

2013091103

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.