Buton Kontrolü

Buton kontrolü bir onaylama, bir işlemi başlatma, bitirme, giriş yapma gibi işlevleri üstlenen bir kontroldür, örneğin bir email formu doldurduğunuzda Gönder butonuna basarak işlemin başlatılmasını onaylama işlemini bu kontrol vasıtası ile sağlayabiliriz.

Bir butona tıklandığında web form server tarafına gönderilir ve işlemler başlar, böylelikle butona ait olan Click ve Command eventleri tetiklenirler.

Şimdi bunu örnekleyelim, sayfamıza bir adet buton bir adette label kontrolü ekliyorum. Ve butona tıkladığımda label kontrolünde serverdan İsmail Gürsoy yazdıracağım.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

  


  

Dikkat edileceği üzere, buton kontrolümde bir attribute tanımladım ve adı YazBakalim, bu butona tıklandığında butona ait olan Click eventi tetiklenecek ve YazBakalim methodu çağrılacak.Daha sonra YazBakalim altında olan tüm kodlarım çalışmaya başlayacak. Ben ekrana label kontrolüme İsmail GÜRSOY yazdıracaktım, bunu şimdi code behind tarafında nasıl yapıyorum görelim.

Sayfama ait olan (default.aspx) kısımdaki default.aspx.cs dosyasında kodlarım şu şekilde :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void YazBakalim(object sender, EventArgs e)
  {
    Yazim.Text = "İsmail GÜRSOY";
  }
}

Örnekten de görüldüğü üzere bir çok web server kontrolü olaylarla yani eventler ile ilişkilidirler. Zaten server tabanlı olması da buna işarettir. Tüm kontroller temelde WebControl temel sınıfından miras almışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.