C# Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

Uygulamalarımızı oluştururken zaman zaman karşılaştırmalar yapmak durumunda kalırız. İşte bunları yapabilmek için eşittir (=), büyüktür (>), küçüktür (<), büyük eşittir (>=), küçük eşittir (<=) gibi operatörleri kullanırız. Örneğin bir not hesaplama sisteminde öğrencinin ortalaması 50 ve 50 üstü ise dersi geçer karşılaştırmasını yapmak için ilişkisel operatör kullanmamız gerekir. Özellikle programlama da if karar yapıları içinde çok fazla kullanırız. Eğer belirtilen şart sağlanıyorsa if karar yapısı içi True olur, sağlanmıyor ise False olur.
Eşitlik operatörleri :

== : Eşittir anlamındadır Örneğin a == b demek, a ile b’nin birbirine eşit olması anlamına gelir.
!= : Eşit değildir anlamındadır. Örneğin a != b demek, a ile b’nin birbirine eşit olmaması anlamına gelir.

İlişkisel Operatörler :

> : Büyüktür anlamındadır. Örneğin a > b demek, a değeri b değerinden büyüktür anlamındadır.
< : Küçüktür anlamındadır. Örneğin a < b demek, a değeri b değerinden küçüktür anlamındadır. >= : Büyük eşittir anlamındadır. Örneğin a >= b demek, a değeri b değerinden büyük veya eşittir demektir.
<= : Küçük eşittir anlamındadır. Örneğin a <= b demek, a değeri b değerinden küçük veya eşittir demektir. Şimdi basit bir console uygulaması yapıp, bu uygulamada kullanıcıdan iki adet tamsayı girmesini isteyelim. Daha sonra kullanıcıdan aldığımız bu sayıları karşılaştıralım ve aralarındaki ilişkiyi yazalım. Bunun için bir console aplication açıyorum. Kodlarımın açıklamasını kod arasında veriyorum. [csharp]using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Karsilastirma { class Program { static void Main(string[] args) { //Kullanıcıdan alacağım sayılar için iki adet int tipinde değişken tanımlıyorum. int sayi1; int sayi2; //Kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyoruz. Console.Write("Lütfen bir tam sayı giriniz :"); //Bu sayıyı int tipine çevirip değişkenimize alıyoruz. sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //Kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyoruz. Console.Write("Lütfen bir tam sayı daha giriniz :"); //Bu sayıyı int tipine çevirip değişkenimize alıyoruz. sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //if karar yapısı ile sayıları karşılaştırıyorum if (sayi1 == sayi2) Console.WriteLine("{0} == {1} Sayılar birbirine eşittir.", sayi1, sayi2); if (sayi1 != sayi2) Console.WriteLine("{0} != {1} Sayılar birbirine eşit değildir", sayi1, sayi2); if (sayi1 < sayi2) Console.WriteLine("{0} < {1} İlk sayı ikincisinden küçüktür", sayi1, sayi2); if (sayi1 > sayi2) Console.WriteLine("{0} > {1} İlk sayı ikincisinden büyüktür", sayi1, sayi2); if (sayi1 <= sayi2) Console.WriteLine("{0} <= {1} İlk sayı ikincisinden küçük veya eşittir", sayi1, sayi2); if (sayi1 >= sayi2) Console.WriteLine("{0} >= {1} İlk sayı ikincisinden büyük veya eşittir", sayi1, sayi2); Console.ReadLine(); } } } [/csharp] 2013031801

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.