C# Karar Yapıları

Normalde yazılımda yazmış olduğumuz kodlar sıralı bir şekilde üstten başlayarak işlenmektedir. Bu şekilde mantıkla sıralı bir şekilde kodlarımız işletilir. Ama bazen öyle durumlar olur ki, belli bir kriter, belli bir şart, belli bir istek sonucu kodlarımızın sıralı değilde bir karara vardıktan sonra ilgili noktalara gönderilerek veya o karar sonucu ilgili alandaki kodların çalışmasını sağlayarak uygulamamıza devam etmek isteyebiliriz. Eski yazılımcılar bilirler, eskiden bu kodların arasında geçiş yapmak, geriye dönmek, ileriye gitmek için yani bir anlamda sıralı akışı bozmak için goto deyimi kullanılırdı. Hatta bu yapıya spagetti kod yapısı deniyordu 🙂 Ha bu goto hala kullanılıyor mu evet kullanıyor ancak bizler bunu asla ve asla önermiyoruz 🙂 Biz spagettinin zararlı olduğuna inanıyoruz 🙂 Neyse bu kadar tabiri caizse geyiğin ardından konumuza dönelim.

Csharpta 3 tür seçim / karar yapısı vardır.

a) Sadece if kullanarak bir karar yapısı oluşturmak. Bu yapıda if ile herhangi bir koşul kontrol edilir. Eğer koşul sağlanıyor ise if yapısı içindeki kodlar çalışır. Eğer koşul saplanmıyorsa if içindeki kodlar çalıştırılmadan kod bir sonraki satırdan çalıştırılmaya devam eder. Tek seçimli bir yapıdır.

b) if .. else yapısı. Burada da bir koşul eğer true ise istenilen eylem, eğer false ise istenilen diğer eylem yaptırılır. Yani eğer doğru ise if bloğundaki kodlar, yanlış ise else bloğundaki kodlar çalıştırılır. Çift seçimli bir yapıdır.

c) Birde switch deyimi. Switch ile bir çok koşulu aynı anda kontrol edebiliriz. Çoklu seçimli bir yapıdır.

Karar yapıları içerisinde aynı zamanda tekrarlayıcı yapılarda kullanılmaktadır, yani tekrarlayıcı yapılarda aslında bir nevi karar yapılarıdır. Csharpta 4 türde tekrarlayıcı yapı bulunmaktadır, bunlar while, do … while, for ve foreach yapılarıdır. For, Foreach ve while yapılarında belirtilen işlemler döngüdeki şarta göre hiç gerçekleşmez ya da döngüde belirtilen koşul kadar gerçekleştirilir. do..while döngüsünde ise işlem en az bir kere mutlaka gerçekleştirilir ve daha sonra koşulda belirtilen kadar gerçekleştirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.