C#

While Döngüsü ile 10 Sayının Ortalamasını Bulmak

Bu yazıda da çok basit bir şekilde While döngüsünün kullanımına değinmek istiyorum. Basit bir yazı olacağı için yine bir console uygulaması yapalım. Yeni bir proje açalım ben default olarak ismini bıraktım herhangi bir düzenleme yapmadım. Projem tabi bir windows projesi c#’ta yazılacak ancak console application. Amacım şu 10 defa kullanıcıdan 1 ile 100 arasında tam sayı bir değer isteyeceğim. Daha …

Daha Fazlasi

While Deyimi

While ile bir şartın sağlandığı sürece aynı işlemlerin tekrar ve tekrar aynı şekilde yaptırılabilmesini sağlarız. Yani koşul sonucu TRUE değer elde edildiği müddetçe while bloğu içinde yer alan işlemler tekrarlanırlar. While kullanımında eğer tek bir ifade var ise bunu illa parantez içinde belirtmemiz gerekmez. Ancak birden fazla ise mutlaka while koşulu belirtildikten sonra yapılacak işlemler While bloğunda yer alan parantezler …

Daha Fazlasi

if else Yapısı

If yapısında eğer bir sonuç True ise istediğimiz işlemi yaptırıyorduk, değilse bir alt satırdan devam ediliyordu. if else yapısında ise aslında bir nevi çiftli seçim söz konusu. Yani eğer şartımız sonucu true ise istediğimiz bir işlemi, false ise istediğimiz bir başka işlemi yaptırabiliriz. Örnek olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu şöylede yazabiliriz, genelde tercih edilen bu. Okunması daha kolay ve …

Daha Fazlasi

if Yapısının Kullanımı

Csharpta if karar yapısının kullanımı için bu yazımda iki kullanım türünden bahsetmek istiyorum. Öncelikle tek if kullanımını anlatalım. Tekli kullanımda sadece bir şart durumu kontrol edilir. Tekli kullanıma örnek verirsek : Burada eğer ortalama değeri 50 ve üzeri ise hemen bi alt satırdaki kod çalışır. Eğer ortalama 50 ve üzeri olmasa idi, bu sefer hemen bi alttaki satır çalışmazdı. Diyelim …

Daha Fazlasi

C# Karar Yapıları

Normalde yazılımda yazmış olduğumuz kodlar sıralı bir şekilde üstten başlayarak işlenmektedir. Bu şekilde mantıkla sıralı bir şekilde kodlarımız işletilir. Ama bazen öyle durumlar olur ki, belli bir kriter, belli bir şart, belli bir istek sonucu kodlarımızın sıralı değilde bir karara vardıktan sonra ilgili noktalara gönderilerek veya o karar sonucu ilgili alandaki kodların çalışmasını sağlayarak uygulamamıza devam etmek isteyebiliriz. Eski yazılımcılar …

Daha Fazlasi

Float, Double, Decimal Veri Tipleri

Bu yazımda büyük değerlikli veri tipleri olan Float, Double ve Decimal veri tiplerine değinmek istiyorum. Örnek olarak parasal değerler ile alakalı çalışırken bu veri tiplerine ihtiyaç duyarız. Bu veri tipleri aslında bize gerçek sayıları yani reel sayıları kullanmamıza imkan sağlar. C sharpta 3 tipte bunlar karşımıza çıkarlar, decimal, float ve double. Float ve double tipler aynı zamanda floating point olarak …

Daha Fazlasi

Object ve Constructor Kavramları

Bilindiği üzere, nesneler sınıfların canlandırılmış halidir. Yani bir sınıfı ve üyeleri doğrudan kullanmak yerine ondan bir nesne üretip bunu nesne aracılığı ile kullanmayı tercih ediyoruz. Bir sınıftan nesne oluşturulduğunda, nesneyi hazırlayan şekillendiren yordamlar oluşur işte bunlara constructor (yapıcı) adı verilir. Constructor dışarıdan veri alabilir ancak geriye değer döndürmez. Bir sınıftan nesne oluşturduğumuz da yapılmasını istediğimiz işlemleri bu yordamlar yani constructor …

Daha Fazlasi

Value Type ve Reference Type

CSharp’ta tipler referans type ve value type olmak üzere ikiye ayrılırlar. Csharpta kullanmış olduğumuz value type değerler basit şekilde tanımladığımız değerlerdir. Örneğin dediğimizde burada tanımlamış olduğumuz a değişkeni bir value type türündedir. Bunlar basit değerler olarak adlandılırlar. Value type değerler struct olarak kullanılabilirler ve Class yapılarına çok benzerler. Vermiş olduğum örnekte a değeri herhangi bir yeri referans olarak göstermez, direkt …

Daha Fazlasi

Auto-Implemented Properties

Başlık görüleceği üzere ingilizce. Ama mecburen böyle olmak zorunda çünkü Türkçe bir karşılığı tam olarak ifade edilemiyor aslında, birazda buna alışmak gerek. Auto-implemented özellik ne demek anlatalım. Tabi bu yazıyı okumadan önce aşağıdaki yazıyı inceleyiniz, çünkü bağlantılı yazılardır. Bir Sınıfta İçinde Değişken Oluşturma ve Özellik Atama Bu yazımda ben deneme isminde bir sınıf oluşturmuştum ve bu sınıf içinde private olarak …

Daha Fazlasi

Bir Sınıfta İçinde Değişken Oluşturma ve Özellik Atama

Bu yazımda var olan bir class içinde değişken oluşturmaya, bununla birlikte get ve set metotlarını kullanarak özellik oluşturmaya değinmek istiyorum. Bu yazıyı okumadan önce aşağıdaki yazıya göz atmanızı öneririm. Çünkü devam niteliğindeki yazılardır. Parametreli Metot Oluşturma Yazımda uygulama kısmına geçmeden önce teorik bilgi vermek istiyorum. Programlama da sürekli olarak duyacağımız değişken deyimlerinden biri lokal değişken deyimidir. Lokal değişken herhangi bir …

Daha Fazlasi