JavaScript / Jquery

JavaScript Örnekleri, Jquery Örnekleri

JavaScript Rastgele Sayı Üretme

JavaScriptte bu sefer çok basit bir sayısal loto benzeri uygulama yapalım. Herhangi bir görsellik yok, sadece ve sadece 1 ile 49 arasında 6 adet sayıyı rastgele oluşturmayı deneyeceğiz. Tabi ben burada 0 gelme durumunu ve aynı sayıların gelme durumlarını dikkate almıyorum 🙂 Onu da siz yapın. 🙂 Bunun için Math nesnesini ve bu nesnenin random metodunu kullanacağım. Random metodu 0 …

Daha Fazlasi

JavaScript PopUp Yapımı

Basit bir java script uygulama yapalım. Sayfa yüklendiğinde sayfa ile birlikte başka sayfalarında otomatik açılmasını sağlayan script kodlarını oluşturalım. Aslında bu yapacağımız işlem body etiketinde onload metodunu çalıştırmaktır. Böylelikle herhangi bir sayfa yüklendiğinde aynı zamanda birden fazla bir çok sayfanında açılmasını sağlayabilirsiniz. Yani bildiğiniz popup pencereler açmak için kullanabileceğiniz metottur.   Aşağıdaki scripti yazıyoruz ve body etiketi içinde aşağıdaki gibi …

Daha Fazlasi

JavaScript Date ve Math Nesneleri

Date Nesnesi: Tarih ve saat işlemleri için kullanılan metot ve özelliklerin bulunduğu nesnedir. Date nesnesi oluşturulduktan sonra ilgili metotlarla nesne içerisinden bilgiler rahatlıkla alınabilir. Şimdi bazı Date nesnesi metotlarını inceleyelim: getDate( ) Metodu: Sistem tarihinde ayın kaçıncı günü olduğu bilgisini verir. Çalışan kodlar sonucunda sistem tarihine göre 1-31 arası bir değer ekrana yazdırılır. getDay() Metodu: Sistem tarihine göre haftanın kaçıncı …

Daha Fazlasi

JavaScript Document ve Form Nesnesi

Document Nesnesi: Tüm HTML dokümanını document nesnesi ile ifade edebiliriz. Sayfa içerisindeki herhangi bir elemana document nesnesi ile erişebilir ve özelliklerini değiştirebiliriz. Document nesnesinin metotlarına değinelim. getElementById Metodu: Sayfa içerisinde ID özelliği verilmiş herhangi bir elemanın özelliklerine ulaşmak için kullanılır. Sayfada bulunan metin kutusunun içeriğini istenilen şekilde değiştiren kodları yazalım; yani metin içeriğine önce bir yazı yazacağız. Sonra bu metin …

Daha Fazlasi

JavaScript Navigator Nesnesi

Navigator nesnesi kullanıcıya kullanılan WEB tarayıcısı hakkında bilgi vermek için kullanılır. Bir kaç özelliğine değinelim. appName Metodu: Sayfanın açıldığı tarayıcının ismini verir. appCodeName Metodu: Kullanılan web tarayıcısının kod adını verir. appVersion Metodu: Kullanılan tarayıcının versiyon bilgisini verir. BrowserLanguage Metodu: Kullanılan tarayıcının dilini verir.   javaEnabled Metodu: Tarayıcıda java ayarının açık olup olmadığını kontrol eder. Açık ise true değerini, kapalı ise …

Daha Fazlasi

JavaScript Window Nesnesi

WEB tarayıcı ile ilgili özellik ve metotları barındıran tarayıcı nesnesidir. Bir kaç özelliğine değinelim. DefaultStatus Özelliği : WEB tarayıcının alt kısmındaki durum çubuğunda mesaj gösterilmesini sağlar. Script komutları arasında herhangi bir yere yazılabilir. Tarayıcıların bir kısmı bu özelliği desteklemezler. Alert Metodu: Alert komutu kullanıcıyı bilgilendirmek için uyarı pencereleri oluşturma amaçlı kullanılır. Ekranda 5 defa uyarı oluşturacak örnek script kodları: Confirm …

Daha Fazlasi

JavaScript Olaylar

Web sayfalarında her şey eventler ile yani olaylar ile takip edilebilir. Event kelimesinin karşılığı Türkçede olaydır. Örneğin mouse ile herhangi bir yere tıklama, klavyeden bir şeyler yazma, sayfanın yüklenmesi, bir butona tıklanması, mouse?u bir buton üzerine getirme vb bir çok eylem olaylar ile kontrol edilebilirler. Olayların gerçekleşmesi ile birlikte ilgili fonksiyonların tetiklenerek çalışması sağlanır. Olay yöneticileri, olay gerçekleştiğinde hazırladığımız fonsiyonları …

Daha Fazlasi

JavaSciptte Fonksiyonlar

Tekrarlanan işlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için ve tekrar tekrar aynı satır kodların yazılmaması için oluşturulan / oluşturulmuş kod gruplarına fonksiyon adı verilir. Hali hazırda mevcut fonksiyonlar olduğu gibi, fonksiyonları kendimizde oluşturabiliriz.  Fonksiyon tanımlamak için aşağıdaki gibi bir yapı kullanırız. Fonksiyona verilen isim, programın herhangi bir yerinde çağırılabilir. Çağırılan fonksiyon kendi içerisindeki tüm kodları çalıştırır. Fonskiyonu çalıştırmak …

Daha Fazlasi

JavaScript Diziler

Aynı türdeki verileri tek bir yerde saklamamızı sağlayan değişkenlerdir, içlerinde birden fazla eleman barındırabilirler. Dizileri birden fazla yolla tanımlamamız mümkündür. Örneğin en başta boş bir dizi tanımlayıp daha sonradan içeriğini doldurabiliriz.   Görüleceği üzere önce dizimizin adını verdik, ardından new Array diyerek yeni bir dizi oluşturduk. Bu tanımlamada dizimizin içeriğinde herhangi bir şey yok. Diyelim ki ogerenciler adında bir dizi …

Daha Fazlasi

JavaScript For, While ve Do While Döngüleri

İstediğimiz sayıda tekrar eden işlemleri bilgisayara yaptırmak için kullandığımız kod yapılarına döngü denir. Örneğin 10000 satırlık bir tabloyu oluşturmak için defalarca satır komutu yazmak yerine döngü kurarak bu işlemi yaparız. JavaScriptte 3 döngü yapısı bulunmaktadır, bunlar For, While ve Do While döngüleridir. Sırayla bunlara değinirsek; For Döngüsü : Koşul sağlandığı sürece for döngüsü içinde yer alan kodların tekrar tekrar çalıştırılmasını …

Daha Fazlasi