Son Haberler

SQL

Microsoft SQL Server 2014 Kurulumu

Bu yazımızda Microsoft SQL server 2014 kurulumuna değinmek istiyorum. Öncelikle programımızın yüklenmesi için setup.exe çalıştırılır. Daha sonra gelen SQL Server Installation Centre penceresinde solda yer alan Installation seçilir. Bir sonraki pencerede New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation seçeneği seçeneği seçilir. Yani yeni bir SQL Server kurulumu ya da var olanın üstüne yeni özelliklerin kurulması …

Devamını Oku »

Foreign Keys Oluşturma

Foreign keys özellikle birbiri ile bağlantılı olan iki tablo içinde primary key’e sahip olan tablo ile bağlantı kurabilmek için kullanılır. Yani şöyle diyelim elinizde iki tablo var ve bu tablolar arasında ilişki kurmak istiyorsunuz, A tablosunda primary key olarak MusteriID kolonumuz olsun. Burada Müşteriye ait olan ad, soyad, cinsiyet, yaş gibi bilgiler mevcut. Diğer tablomuzda da müşteriye ait diğer ek …

Devamını Oku »

Tablolara Primary Key Ekleme

Primary Key ile veritabanımızdaki tablolarda, primary key atanmış olan sütun (kolon) ile birlikte eşsiz şekilde verilere sahip satırlar oluşturabiliriz. Şöyle basit şekilde açıklayayım, kişiler tablonuz mevcut, oldukça da uzun bi liste. Aynı ad ve soyada sahip kişilerde var hatta. Bunu en basit şekilde ayırabilmek için ne kullanırız, TC kimlik No, aynı TC kimlik no asla bir başkasında yoktur. İşteri veritabanında …

Devamını Oku »

UNIQUE Constraint Kullanımı

MS-SQL’de oluşturmuş olduğumuz tablolar içinde yer alan her bir kolonda eşsiz şekilde, yani benzersiz birbirinden farklı veriler bulunmasını isteyebiliriz. Bunun için UNIQUE deyimini kullanırız. Aynı Primary Key mantığı gibidir ama primary keyden tek farklı unique kolonlar null veriler de içerebilir. Primary Key kolonlarda mutlaka veri olmalıdır. Tek bir kolona UNIQUE kısıtlaması verilebildiği gibi, birden fazla kolona da UNIQUE kısıtlaması verebiliriz. …

Devamını Oku »

Tablolarımıza Check Constraint Eklemek

SQL veri tabanı geliştiricisi olarak hepimiz biliyoruz ki herhangi bir veri tablosundaki her bir sütun içindeki saklanan veri belirli bir veri tipindedir ve hatta maksimum boyutuda belirlenmiştir. İlgili sütuna NULL veri girilebilir mi, girilemez mi, bu bile tablonun oluşturulması esnasında belirtilmektedir. Örneğin INT veri tipi tanımlanmış bir sütuna biz herhangi bir string değer girememeliyiz. Ama biz eğer tablolarımı oluştururken herhangi …

Devamını Oku »

XML Metotları

XML metotları ile XML veri tiplerini işleyebiliriz. XML metotları bize XML dokümanlarının güncellenmesini, XML verilerin rowset haline dönüştürülmesini ve diğer kullanışlı bir takım seçenekler sunar. Aşağıdaki tabloda bu metotları ve açıklamalarını yazdım. Şimdi bu metotlara sıra ile değinelim. Query Metodu: Bir XMl veri tipinden elementleri ayıklayabilmek için query metodu kullanılır. Örnek olarak; Bunun sonucu aşağıdaki gibi bir çıktı oluyor. Tamamını …

Devamını Oku »

FOR XML PATH Kullanımı

Tablo şeklinde oluşturulmuş verilerden karmaşık XML belgeleri oluşturulmak isteniyorsa en iyi kullanılacak araç FOR XML PATH’tir. Çünkü PATH modu XPATH standardının avantajlarını almaktadır. XPATH, XML hiyerarşileri geliştirmek için kullanılan bir W3C standardıdır. XPATH ayrıca XQuery ve XPointer gibi diğer kullanışlı araçları da içermektedir. Burada kısaca W3C nedir açıklayayım. W3c veya diğer adı ile World Wide Web Consortium (www.w3.org), bir gruptur. …

Devamını Oku »

FOR XML EXPLICIT Kullanımı

FOR XML kullanımının en karmaşık olduğu seçenek FOR XML EXPLICIT kullanımıdır. Ama karmaşıklığının yanı sıra sorgularımızda bize kontrol ve esneklik sağlayan da bir moddur. SELECT deyimi ile birlikte kullanılarak evrensel tablolar oluşturabiliriz. Örneğin bir önceki yazımı inceler iseniz XML AUTO Kullanımı burada Musteri adında bir element ve bu elementin altında da Kisi adında bir alt element oluşturduk. XML dokümanlarda alt …

Devamını Oku »

FOR XML AUTO Kullanımı

FOR XML modlarından bir diğeri AUTO modudur. Bu mod tıpkı RAW gibi kullanımı basittir ancak daha karmaşık yapıda SXML dokümanları oluşturmamızı sağlar. Bu modda SELECT deyimini kullanabiliyoruz. Bu modda oluşturulan sorguda SELECT deyimi ile belirtilmiş her bir tablo için verinin çekildiği tablodan bir element oluşturulur. SELECT deyimi ile belirtilen her bir kolon element olarak eklenir. FOR XML AUTO kullanımına ilişkin …

Devamını Oku »

FOR XML RAW Kullanımı

FOR XML ile tablolarımızda yer alan verileri XML dokümanı haline getirebiliriz. FOR XML kullanımının en basit modu FOR XML RAW kullanımıdır. Yalnız bu mod çok az esneklik sağlamaktadır. Avantajı çok hızlı bir şekilde tablolardaki veriler içinden XML dokümanlarının oluşturulmasıdır. Örneklerle konumuza devam edelim, AdventureWorks2012 veritabanı üzerinde aşağıdaki sorguyu oluşturuyorum. Sorgumu çalıştırdığımda aşağıdaki gibi bir sonuç alırım. Sonuç üzerinde ilgili alana …

Devamını Oku »