CheckBox Kontrolü

CheckBox kontrolünü durum kontrolü yapmak amacı ile kullanabiliriz. Yani iki durum kontrol edilebilir, ya da bir soru sorulur bu soru altında birden fazla seçenek vardır ve bu seçeneklerin seçilip ya da seçilmemesi için checkbox kontrolü kullanılabilir. Yani iki durumu vardır ve durumlar checked ve unchecked olaran bilinir. Bir ASP WEB Server olarak CheckBox kontrolünü şu şekilde oluşturabiliriz.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

    


    

CheckBox kontrolü için ilgili olan ana olay yani event CheckChanged olayıdır ve bu olay OnCheckedChanged attribute ile kontrol edilebilir. Üstte yapmış olduğumuz koda göre, eğer CheckBox işaretli ise Checked özelliğimiz True olacaktır, değilse de false olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.