Class (sınıf) Üyeleri Metotlar

Sınıf Üyeleri, temel olarak şunlardır. İç içe sınıflar (nested class), yordamlar (methods), Yapıcılar (Constructors), Yıkıcılar (Destructors), Alanlar/Değişkenler (Variables), Özellikler (properties), indeksleyiciler (indexers), öznitelikler (attributes), arabirimler (interfaces), numaralandırmalar (enumarations), temsilci ve olaylar (delegates & events) ve yapılar (structers) gibi. Tabi tüm bu üyelerin hepsi bir sınıf içinde bulunmak zorunda değildir, fakat mutlaka en az bir yordam bulunmalıdır. Çünkü dışarıdan yordamlar üzerinden nesne ile iletişim kurulması gerekmektedir.

Değişkenler, sınıfların temel üyesidir. Bunlar sınıf içerisinde değişebilen ya da değişmeyen/sabit olarak tanımlanabilir.

Yordamlar (Methods), dışarıdan bilgi alarak veya almayarak belirli işlemleri gerçekleştirdikten sonra geriye veri döndüren ya da döndürmeyen kod bloklarıdır ve isimleri ile birlikte çağırılırlar. Eğer dışarıdan işlemek üzere değişken alıyorlar ise buna parametre adı verilir.  Bunlar değer veya referans türünde olabilirler. Metotlar illa ki parametre almak zorunda değillerdir. Metotları geriye döndüren veya döndürmeyen şeklinde ikiye ayırabiliriz.

Değer döndürmeyen metotlar void() sözcüğü ile ifade edililirler.

Örnek Method Tanımlamaları :

public void islem()

{

//Yapılacak işlemler.

}

public void islem2 (string AdSoyad, int no)

{

// yapılacak işlemler

}

Fonksiyonlar ise yaptıkları işlemlerden sonra geriye değer veya değerler döndürebilen methodlardır. Bu yüzden fonksiyon tanımlanırken ayrıca ne tür bir değer döndüreceği de tanımlanması gerekmektedir.  Örnek tanımlama,

public string islem1 (byte no)

{

//Yapılacak işlemler

}

public int islem2 (byte no, byte not)

{

//Yapılacak işlemler

}

Metotların içinde aynı zamanda return deyimi de kullanılmaktadır. Bu deyim ile ilgili methoddan çıkılır ve daha sonraki kodlar çalıştırılmaz.

Parametreler, metotların dışarıdan aldıkları verilere parametre denilmektedir. Parametreler method isimlerinin yanında parantez içinde tanımlanmaktadırlar. Bir metotta birden fazla parametre yer alabilir. Bu durumda her parametre virgül ile ayrılır ve parametrelere değer girmek zorunludur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.