CompareValidator Kullanımı

CompareValidator kontrolü de çok kullanışlı bir kontroldür. Bir kontrolün bir başka kontrolle karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Örneğin bir çok web formda görmüşsünüzdür, bir şifre girersiniz ardından bu şifrenin tekrar girilmesi istenir ya da aynı şekilde bir mail adresi girersiniz ve bu mail adresini bir başka textboxa doğruluğunu kontrol etmek amacı ile tekrar girmeniz istenebilir. Şimdiki örnekte bir kullanıcı adı, bir şifre alanı olsun ve ikinci şifre alanı da birinci ile eşleşiyor mu kontrol edelim.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="CompareValidatorKullanimi.aspx.cs" Inherits="CompareValidatorKullanimi" %>

  


  

Kullanıcı Adı :

Şifreniz :

Şifrenizi Tekrar Giriniz :

Bu kod bloğu çalıştığında ikinci defa şifre girdiğimizde eğer ilk girdiğimiz şifre ile bir uyuşma söz konusu değilse “Şifreleriniz eşleşmiyor” hatası alırız.

CompareValidator kontrolü RequiredFieldValidator kontrolüne çok benzer, aradaki en büyük fark bu kontrolde ControlToCompare özelliğinin olmasıdır. Örneğimiz de ControlToValidate özelliği ile txtSifreKontrol’ü kontrol ediyorum, ControlToCompare ile ise txtSifre’yi kontrol ediyorum.

CompareValidator özelliği ile iki kontrolü karşılaştırabildiğim gibi aynı zamanda sabit bir değer ile de bu karşılaştırma yapabilirim. Girilen veri herhangi bir değere eşit mi, ya da herhangi bir değerden büyük mü, küçük mü bunun kontrolünü de yapabiliyorum. Bununla alakalı bir örnek yaparsak :

Örneğin bir kontrole 18 yaşından büyük kişiler ulaşabilsin istiyorum.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="CompareValidatorKullanimi2.aspx.cs" Inherits="CompareValidatorKullanimi2" %>

  


  

Yaşınızı Giriniz :

Bu örnekte textboxa girilen yaş kontrol edilmektedir. Eğer girilen değer 18 ve üstü ise herhangi bir hata alınmaz, istenirse butonun click eventine herhangi bir sayfaya yönlendirme yapılabilir. Eğer girilen değer 18’den küçükse ErrorMessage devreye giriyor ve hata mesajı veriliyor. Örnekte Operator özelliği ile birlikte GreaterThan ile 17 değerinden büyük olunup olunmadığı kontrol ediliyor. Operator özelliğinin diğer kullanım şekilleri içinde şunlar da vardır :

Equal – Eşit
NotEqual – Eşit Değil
GreaterThan – ‘den büyük
GreaterThanEqual – ‘den büyük ve eşit
LessThan – ‘den az
LessThanEqual – ‘den az ve eşit
DataTypeCheck – Veri Tipi

Daha sonra Type özelliği girdik ve değişkenin tipini belirttik. En son olarak da ValueToCompare özelliği ile birlikte textboxa girilen değerin Operatorde tanımladığımız durumla karşılaştırılacak değerini girdik.

Üstteki tüm durumları Operator için tanımlayabiliriz. Yukarıdaki özelliklerden bir de DataTypeCheck kullanarak bir örnek yapalım.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="CompareValidatorKullanimi3.aspx.cs" Inherits="CompareValidatorKullanimi3" %>

  


  

Doğum Tarihi :

Örneğimizde bir textboxa tarih girilmesi istenmektedir. Eğer girilen veri bir tarih değilse yani Type özelliğinde tanımlandığı gibi Date değilse ErrorMessage özelliği çalışacak ve uyarı verecektir. Eğer geçerli bir tarih girilirse örneğin 13.05.1982 gibi bu sefer herhangi bir hata oluşmayacaktır. Bu şekilde de herhangi bir alana girilen verinin tipini kontrol edebiliyoruz.

{filelink=26}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.