Concat, Use ve Declare Deyimlerinin Kullanımı

SQL’de CONCAT deyimi de tıpkı + operatörü gibi string türündeki verileri toplama veya diğer deyişle string verileri birleştirme işlemleri için kullanılır. Kullanımı oldukça basittir.

SELECT CONCAT ('Merhaba',' ben','ismail GÜRSOY ','SQL',
' ', 'yazılarına', 'devam ','ediyoruz') AS RESULT

Kodda bazen kelimeden sonra boşluk karakteri verdim, bazen kelime öncesi bazen iki kelime arası, bazen boşluğu harici, bazen hiç boşluk vermedim.Yani normal yazı yazar gibi iki virgül arasına istediğinizi yazabilirsiniz.

311201

Değişken tanımlama usulü ile kullanalım :

DECLARE @Ad NVARCHAR(20) = 'İsmail '
DECLARE @Soyad NVARCHAR(20) = 'GÜRSOY'
SELECT CONCAT (@Ad,@Soyad) AS SONUÇ

,

Declare ile Ad ve Soyad adında iki NVARCHAR(20) tipinde değişken tanımladım. Değişkenlerime isim verirken önlerine @ işareti koyuyorum daha sonra adını veriyor ve sonrada değişken tipini belirtiyorum. Daha sonra eşitliğin diğer tarafında değişkenime içerik veriyorum. Bunu da en son CONCAT ile birleştirdim ve SONUÇ olarak göster dedim.

311202

Şimdi SQL Server Management Studio içinde bir yeni Query penceresi açalım. Master üzerinde çalışırken işlem yapalım. Çünkü USE deyimini anlatmak istiyorum. USE deyimi SQL’de üzerinde çalışılacak veritabanını belirtmek için kullanılır. Kullanımı çok basittir. USE (üzerinde çalışılacak veri tabanı)

Şimdi örneğimde CONCAT deyimi ile birlikte AdventureWorks veritabanı üzerindeki Person.Adress tablosunun AddressLine1, ve PostalCode alanlarını toplayıp Adres adı altında göstermek istiyorum. Bu işlemimi yeni Query pencresinde yapıcam, dolayısı ile USE deyimi kullanarak işlemimi gerçekleştiriyorum.

USE AdventureWorks2012 SELECT CONCAT 
(AddressLine1, PostalCode)
AS Adres FROM Person.Address

311203

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.