Console.ReadLine(); Metodu

Bu uygulama console uygulaması ve uygulamamızda kullanıcı klavyeden iki adet tam sayı girecek ve bu sayıları biz toplayacağız. Amacımız console uygulamarlarında veri nasıl okunur, değişken nedir kısa bir giriş ve değişken dönüştürme kısa bir giriş olacak. Şimdi bir console uygulaması açıyorum ve bu uygulamam üzerinde kodlarımı yazıyorum. Açıklamalarımı da kod satırında yapıyorum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ismail1
{
  class Gursoy
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Kullanıcıdan alacağım birinci sayı için değişkenim
      int sayi1;
      //Kullanıcıdan alacağım ikinci sayı için değişkenim.
      int sayi2;
      // İki sayının toplamını burada yapacağım
      int toplam;
      //Kullanıcıdan 1. sayı girmesi isteniyor
      Console.Write("Lütfen 1. tamsayıyı giriniz:"); 
      //Aldığım sayıyı int tipe dönüştürüyorum ve sayi1 değişkenime alıyorum
      sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //Kullanıcıdan 2. sayı girmesi isteniyor
      Console.Write("Lütfen 2. tamsayıyı giriniz:");
      //Aldığım sayıyı int tipe dönüştürüyorum ve sayi2 değişkenime alıyorum
      sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //iki sayıyı topluyor ve toplam değişkenime alıyorum
      toplam = sayi1 + sayi2;
      //Sonucu yazdırıyorum
      Console.Write("Sonuç : {0}", toplam);
      //Bekleme için
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Uygulamamda int tipinde değişken kullandım. Bu değişken ile ?2,147,483,648 ile +2,147,483,647 arasındaki tam sayıları kullanabilirim. C# da sayılar için float, double, int, decimal gibi değişkenler vardır. Karakterler için char tipinde değişkenler vardır. Şimdi bunların detayına girmiyorum. Bu uygulama üzerinde kullandıklarımızı incelemeye devam ediyorum.

Uygulama da bir de Convert.ToInt32 metodu kullandım. Bu tipler arasında dönüşüm için kullandığım bir metot. Convert metodunu ile bir çok veri tipi arasında dönüşüm yapabilirsiniz. Her ne kadar kullanıcı klavyeden bir tam sayı değeri girmiş olsada aslında bu değer bir string değerdir ve matematiksel bir işlem yapabilmek için bu değerin sayısal bir değere dönüştürülmesi gerekmektedir. Dolayısın ile kullanıcıdan almış olduğum bu değeri ben sayısal bir değere dönüştürüyorum. Ayrıca bu uygulamada hata kontrolü yapmadık.Örneğin kullanıcı bir tamsayı yerine bir harf bir kelime vs girse idi mantıksal hata olacaktı ve program çalışmayacaktı. Hata kontrolü olayı detayına tabi şimdi girmiyoruz, işimiz şu an bu değil.

Daha sonra bu iki sayıyı alıyorum ve topluyorum. Bu iki sayının toplamını yazdırırken

Console.Write("Sonuç : {0}", toplam);

satırını kullandım. Burada yer alan {0} bize virgülden sonra yazılanları temsil ediyor. {0} ilk yazılan oluyor eğer {1} olsa idi ve toplam, sonuc gibi iki ibare olsa idi 1 bu sefer sonucu temsil ederdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.