Csharp Point Kullanımı

Point kelime olarak noktalar anlamına gelir. X ve Y koordinat noktalarını belirlemek için kullanılır. Yani formu düşünelim, iki boyutlu bir alan aslında benim formum. Soldan sağa olan kısım X koordinatı, yukarıdan aşağıya olan kısım ise Y koordinatıdır. Özellikle .Net’de grafik uygulamaları içinde point sıklıkla kullanılır. Bununla beraber çizim uygulamaları içeren programlarımızda da pointe başvurabiliriz. Ben bu örneğim de sadece kullanımına ilişkin çok basit bir örnek yapacağım. Örnek olarak formuma bir adet buton ekleyeceğim. Bu butona bastığımda yeni bir butonun forma eklenmesini ve bu butonun konumunun nerede olacağını yani sol üst başlama noktasına ilişkin koordinatı vereceğim. Hadi kodlayalım;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp7
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Öncelikle konum belirlemesi yapacağım için Point classından bir nesne türetiyorum.
      Point konum = new Point();
      //İki boyut olmasından dolayı X ve Y koordinatları için değer veriyorum.
      konum.X = 350;
      konum.Y = 175;

      //Formuma kodla buton ekleyeceğim için Button nesnesinden btn isminde nesne türetim.
      Button btn = new Button();

      //btn butonumunun Location özelliğine konum değerlerini atıyorum. Arka plan rengi ve Height değerlerini giriyorum. Diğer özelliklerini de değiştirebilirsiniz, text, font vb gibi.
      btn.Location = konum;
      btn.BackColor = Color.Red;
      btn.Height = 50;

      //Yeni oluşturulan kontrolü forma eklemek için this.Controls.add kullanıyorum.
      this.Controls.Add(btn);

    }
  }
}


Öncelikle yeni oluşturulacak butonuma konum atama işlemi yapacağım için Point classından konum adında yeni bir nesne türettim. Bu nesnemin X ve Y koordinatları için değer ataması yaptım.

Formuma kod ile buton ekleyeceğim için Button classından yeni bir btn adında nesne türettim. Yeni nesnemin Location özelliğine istediğim koordinatta olması için konum değerini attım. Ayrıca arka plan rengi, yükseklik değerlerini değiştirdim. Butonun diğer özelliklerini de kodla değiştirebiliriz.

Bu yeni oluşturulan butonun formuma eklenmesi için ise this.Controls.Add kullanarak nesnemin adını verdim.

Point kullanımına basit bir örnek vermiş olduk, şimdilik bu kadar 😊

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.