DataList Kontrolü ile Veri Güncelleme, Veri Listeleme – 2

Bu yazıya devam etmeden önce aşağıdaki yazıyı okuyunuz.

DataList Kontrolü ile Veri Güncelleme, Veri Listeleme – 1

Kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi öncelikle DataList kontrolü ile sayfamızda veritabanından çekmiş olduğumuz verileri listeleyelim. Web formumun design sayfasında şimdilik sadece verileri listeleyeceğim DataList kontrolüm var, öncelikle bu kısmı görelim.

DataListOrnek.aspx :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DataListOrnek.aspx.cs" Inherits="DataListOrnek" %>

  


  
DEPARTMAN : <%#Eval("Departman")%>
AD : <%#Eval("Ad")%>
SOYAD : <%#Eval("Soyad")%>

Design kısmımız şu anda bitti. Şimdi bunun kod tarafında DataList kontrolümüzün veri ile doldurulmasını sağlayalım.

DataListOrnek.aspx.cs :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

public partial class DataListOrnek : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    //verilerim tekrarlanmasın diye eğer sayfam ilk kez yükleniyorsa yani daha önceden post back edilmemişse
    //metodum çalışmaya başlıyor.
    if (!IsPostBack)
    {
      VeriListele();
    }    
  }
  //metodum
  private void VeriListele()
  {
    //SQL bağlantımı, Sql komutumu ve Reader nesnemi oluşturuyorum.
    SqlConnection conn;
    SqlCommand comm;
    SqlDataReader reader;
    //Sql bağlantımı configuration manager sınıfı vasıtası ile web configden çekiyorum.
    string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["GursoyLtd"].ConnectionString;
    conn = new SqlConnection(connectionString);
    //Sql query burada, SELECT işlemi ile iki tablodan veri alıp tek bir tablodan veri okunuyor gibi oluyor.
    comm = new SqlCommand("SELECT Bolumler.Departman, Calisanlar.Ad, Calisanlar.Soyad, Calisanlar.CalisanID FROM Bolumler INNER JOIN Calisanlar ON Bolumler.DepartmanID = Calisanlar.DepartmanID", conn);
    try
    {
      //Bağlantımı açıyorum.
      conn.Open();
      //ExecuteReader kullanıyorum çünkü bana bir liste veri dönecek.
      reader = comm.ExecuteReader();
      //DataListimi veri ile bağlıyorum ve veri ile dolduruyorum.
      DDLCalisanlar.DataSource = reader;
      DDLCalisanlar.DataBind();
      //Okuma işlemi bitince Reader nesnemi kapatıyorum.
      reader.Close();
    }
      //Hata meydana gelirse catch bloğum çalışacak.
    catch
    {
      Response.Write("Veri listelenemedi, hata oluştu!!");
    }
      //Her ne olursa olsun sonuçta veri tabanı bağlantımı sağlayan nesnemi kapatıyorum.
    finally
    {
      conn.Close();
    }
  }
  
}

Şu ana kadar yaptığım işlem sadece mevcut verileri DataList kontrolümde listelemekti. Aşağıdaki gibi bir çıktı aldım.

Bir sonraki yazı :

DataList Kontrolü ile Veri Güncelleme, Veri Listeleme – 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.