DataList Kontrolü Temel Özellikleri

DataList kontrolü Repeater kontrolüne oldukça benzemektedir. DataList kontrolünde de tıpkı Repeater kontrolünde olduğu gibi Template özellikleri vardır, hatta daha gelişmiş düzeydedir. Bunlar;

ItemTemplate : Bu kısım veri kaynağından alınan her veri satırı için çoğaltılır. Ve bu kısım html olarak td tagleri arasında yer alır.

AlternatingItemTemplate : Bu template tanımlandığı takdirde veri kaynağından okunan her ikinci eleman burada yer alır.

SelectedItemTemplate : Bu şablon seçilen liste öğesini göstermek için kullanılır. DataList kontrolü bir veri listesindeki herhangi bir itemi seçmek için kullanıcıya otomatik bir seçme imkanı tanımaz fakat DataList kontrolünün SelectedIndex özelliği ayarlanarak herhangi bir liste içinde istenilen itemin seçilmesine izin verir. Bu özelliğin 0 (sıfır) olarak ayarlanması sonucu liste içindeki ilk eleman (item) seçilmiş olur. Bu özelliğin 1 olarak seçilmesi liste içindeki ikinci elemanının seçilmesini sağlar ve bu şekilde ilerleyerek devam eder. Yani indeks sıfır birinci eleman, diğerleri de artarak devam eder. SelectedIndex özelliği eğer -1 yapılırsa liste içindeki hiç bir item seçilmiş olmayacaktır.

EditItemTemplate : SelectedItemTemplate’e benzer olarak, bu şablon herhangi bir düzenlemeye tabi tutulan item için kullanılır. DataList kontrolünün EditItemIndex özelliğini ayarlayarak düzenlenecek olan item’i (öğeyi) seçebiliriz. Tıpkı SelectedIndex özelliği gibi çalışır yani EditItemIndex 0 (sıfır) demek ilgili veri listesi içinde birinci öğe demektir. EditItemIndex 1 demek liste içinde ikinci eleman demektir ve bu sıra bu şekilde artarak devam eder.

HeaderTemplate : Bu şablon veri listesi için kullanılacak başlığı belirtmek amacı ile kullanılır.

FooterTemplate : Bu şablon veri listesi için kullanılacak footer (alt başlık) alanını belirtmek amacı ile kullanılır.

SeparatorTemplate : Bu şablon ile birbirini takip eden iki veri arasında bir ayraç oluşturmak için kullanılır.

Şimdi basit bir örnekle DataList kontrolünün kullanımına örnek vereyim. NorthWnd veritabanı üzerinde işlem yapacağım. Bir adet WEB formum var ve bu WEB formumda bir adet DataList kontrolüm yer alıyor.

Default.aspx :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

  


  
Employee ID : <%#Eval("EmployeeID") %>
LastName : <%#Eval("LastName") %>
FirstName : <%#Eval("FirstName") %>

Design kısmım bu şekilde, kod kısmım ise şöyle :

Default.aspx.cs :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    //SQL Bağlantı satırım ve SQL komutumu yazıyorum.
    SqlConnection conn;
    SqlCommand comm;
    SqlDataReader reader;
    string connectionString = "Server=.;Database=NorthWnd;Integrated Security = true";
    conn = new SqlConnection(connectionString);
    comm = new SqlCommand("SELECT EmployeeID,LastName,FirstName FROM Employees", conn);

    try
    {
      //Bağlantımı açıyorum ve DataList bağlama işlemimi yapıyorum.
      conn.Open();
      reader = comm.ExecuteReader();
      DataList1.DataSource = reader;
      DataList1.DataBind();
      reader.Close();
    }
    catch
    {
      //Hata meydana geldiğinde vereceğim mesaj.
      Response.Write("Veri okuma işleminde hata meydana geldi!");
    }
    finally
    {
      //Bağlantımı kapatıyorum
      conn.Close();
    }
  }
}

Bu işlemin sonucunda Northwnd veritabanından Eployees tablosundan EmployeeID, LastName, FirstName alanları çekilir. Görüldüğü gibi DataList kullanımı Repeater kullanımına çok benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.