Değişken Oluşturma Uygulamaları

Bu yazımızda da Microsoft SQL Server Management Studio ortamında değişkenler oluşturarak bir takım basit uygulamalar yapalım.

İlk örneğimizde bir değişken oluşturalım INT tipinde olsun ve sonra bu değişkeninin içeriğini yazdıralım. Bu arada AdventureWorks2012 veri tabanı üzerinde çalışıyorum, yeni bir Query penceresi oluşturdum.

DECLARE @Sayi INT = 3; PRINT @Sayi;

Sonuç olarak geriye 3 değeri döner.

2013052502

Şimdi birde NVARCHAR tipinde bir değişken oluşturup bu değişken içeriğine veri atayıp daha sonra bu değişkenin içeriğini yazdıralım.

DECLARE @AdSoyad NVARCHAR(20) = 'İsmail GÜRSOY';
PRINT @AdSoyad; 

2013052503

Şimdi de iki değişken tanımlayalım, birisi EnBuyukID, diğeri EnKucukID olsun. Sales.SalesOrderHeader tablosunda SalesOrderID değeri en büyük ve en küçük olanları bulup, ekrana yazdıralım. Bunun için MAX ve MIN fonksiyonlarını kullanmamız gerekiyor. Sorgumuz şu şekilde olur :

DECLARE @EnBuyukID INT, @EnKucukID INT;
SELECT @EnBuyukID = MAX(SalesOrderID),
@EnKucukID = MIN(SalesOrderID)
FROM Sales.SalesOrderHeader;
PRINT 'En Büyük ID Değeri: ' + CONVERT(VARCHAR, @EnBuyukID);
PRINT 'En Küçük ID Değeri: ' + CONVERT(VARCHAR, @EnKucukID);

Sonuç aşağıdaki gibidir:

2013052504

Şimdi de bir değişken tanımlayalım. Adı ID olsun, bu ID değişkeninin içeriği de 50000 olsun. Sales.SalesOrderHeader tablosundan SalesOrderID değeri 50000’den büyük olanları listeleyelim. Tabi bu 50000 kıyaslamasını oluşturacağımız ID değişkeni ile yapalım. Sorgumuz şu şekilde olur :

DECLARE @ID INT = 50000;
SELECT SalesOrderID FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE SalesOrderID > @ID;

Sonuç olarak 25123 satır veri dönüyor.

2013052505

Şimdiki örnektede 3 farklı değişken oluşturalım. Birisi ID olsun, diğeri Ad ve diğeri de Soyad. Daha sonra Person.Person tablosundan BusinessEntityID değeri 3 olan veriyi ID değeri, Ad değeri ve Soyad değeri ile birlikte yazdıralım.

DECLARE @ID INT, @Ad NVARCHAR(50), @Soyad NVARCHAR(50);
SELECT @ID = BusinessEntityID, @Ad = FirstName, @Soyad = LastName
FROM Person.Person WHERE BusinessEntityID = 3;
PRINT CONVERT(NVARCHAR,@ID) + ': ' + @Ad + ' ' + @Soyad;

2013052506

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.