Dictionary Collection – Dictionary Koleksiyonu

Hashtable koleksiyonun generic türdeki karşılığıdır, hemen hemen aynı metotlar ikisi içinde ortaktır. Tanımlanma örneği :

Dictionary< string,int > Kisiler = new Dictionary< string, int >();

Aşağıdaki yazıyı da okuyunuz :

Hashtable Koleksiyonu

Örneğimize geçersek :


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.