Dizi Nedir?

Windows uygulamalarında olduğu gibi ASP.NET uygulamalarında da diziler kullanılmaktadır. Dizi nedir hiç bilmeyenler için tanımlayalım. Diziler içinde birden fazla eleman bulunduran veri kümeleridir. Diziler içinde bulunan elemanlar tek bir veri tipindedirler. Bu noktada dikkat çekmek istiyorum, normal dizilerden bahsediyorum. ArrayList’lerde farklı tiplerde elemanlar bulunabilir. Bizim konumuz değişken tipi belli olan diziler.

Bu tip dizileri tanımlarken öncelikle dizinin tipini belirtiriz, yani dizi içindeki elemanlar string mi olacak, integer mi olacak, double mı olacak, boolean mı olacak bunu belirtmemiz gerekir. Daha sonra değişken tipi tanımlandıktan sonra bir dizi tanımlayacağımız için [] işaretini kullanırız. Sonra dizimize bir isim veririz. Eşittir işaretinin ardından dizimizin boyutunu belirtmek içinde new deyip dizitpini belirttikten sonra eleman sayısını parantez içine yazarız. Aşağıdaki kod bloğunda çeşitli dizi tanımlama şekilleri verilmiştir.

int[] dizi = new int[20];

Int tipinde 20 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır. Bu dizi içinde sadece tamsayı değerleri yer alır.

String bir dizi tanımlayalım. Bu dizimiz de 10 elemanlı bir string dizi kümesidir.

string[] dizi = new string[10];

10 elemanlı bir int diziyi aşağıdaki gibi de tanımlayabiliriz.

int[] dizi = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };

Dizilerde bilinmesi gereken en önemli husus şudur, dizi içinde yer alan her bir öğe bir indeks numarasına sahiptir. Ve indeks numarası 0 ile başlar. Örneğin 10 elemanlı bir dizinin elemanları 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olsun. Buradaki ilk eleman dediğimizde aslında dizinin sıfırıncı indeksinde yer alan elemanı kastediyoruz. 10 elamanlı bir dizi için maksimum indeks numarası da dolayısı ile dokuz olur.

Dizileri kullanırken, dizilere ait olan bir çok metotu da kullanırız. Bu yazımda tabi metotların hepsine değinebilmem mümkün değil ancak en sık kullanılan dizi metotlarından biri olan Length() metotuduna değinmek istiyorum. Bu metot dizinin uzunluğunu verir. Örnek olarak bir uygulama üzerinden gidelim. String tipinde 10 elemanlı bir dizim olsun. Bu 10 elemanlı dizi içerisinde for döngüsü ile dönelim ve bu elemanların her birini dizi içindeki sırası ile ekrana yazdıralım. Dizi elemanlarını bu sefer tek bir satırda değil de tek tek indeks numarası vererek atayacağım, böylelikte tek tek atamayı da öğrenmiş oluruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    //10 elemanlı string tipinde bir dizi tanımladım ve elemanlarını her birini indeks no ile tek tek atadım
    string[] dizi = new string[10];
    dizi[0] = "İsmail GÜRSOY";
    dizi[1] = "Ayşe Ayşeoğlu";
    dizi[2] = "Ali Alioğlu";
    dizi[3] = "Zeynep Zeynepcan";
    dizi[4] = "Cenk Cengaver";
    dizi[5] = "Aslı Aslıcan";
    dizi[6] = "Kerem Keremcan";
    dizi[7] = "Sibel Sibemol";
    dizi[8] = "Hakkı Hakyemez";
    dizi[9] = "Leyla Mecnunsever";

    //for döngüsü ile dizim içinde döneceğim ve her bir elemanı response write ile yazdıracağım
    //Length ile dizimin uzunluğu kadar demek istiyorum.

    for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
    {
      //
ile öğelerin her birinin altından bir sonraki satıra geçmesini sağlıyorum Response.Write(dizi[i] + "
"); } } }

Bunun sonucunda dizinin elemanları sayfam yüklendiği anda dizideki indeks sırasına göre listelenir.

Bu yazımda tanımladığım diziler tek boyutlu dizilerdir, diziler birden fazla boyutlarda da olabilirler, ancak bu yazımda buna değinmeyeceğim. Genellikle çok da işimiz düşmez, çok aşırı derecedeki komplike uygulamalarda birden fazla boyuta yani matris tipindeki dizilere ihtiyaç duyulur, şimdilik bu tip dizilerin var olduğunu bilmeniz yeterli.

Daha üstte de belirttiğim gibi aslında dizilerin bir çok metotu bulunmaktadır, bu metotların hepsini bir yazıda ele almak mümkün değil bunu daha sonraki yazılarda yapmış olduğumuz uygulamalarda da görebiliriz.

Dizinin herhngi bir elemanını değiştirmek için dizinin adı ve indeks numarası verilerek içindeki öğe değiştirilebilir. Aynı üstte tek tek atama yapmış olduğumuz kısımdaki gibi.

Bir sonraki yazıda dizilerle ilgili olarak daha geniş bir uygulama yapacağım..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.