Dizi Oluşturma ve Dizi Tanımlama

.NET’te dizi oluştururken new keywordünü kullanırız. Bununla birlikte dizi oluştururken dizinin türünü ve dizinin boyutunu yani eleman sayısını da belirtiriz. Örnek olarak aşağıdaki gibi bir kod sonrası;

int[] dizi1 = new int[ 20 ];

int tipinde 20 elemanlı dizi1 adında bir dizi oluştururuz. Aynı diziyi aşağıdaki gibi de oluşturabiliriz.

int[] dizi1;
dizi1 = new int[ 20 ];

Dizilerin eleman sayısını oluştururken belirleyebildiğimiz gibi, kodlarımızın çalışma esnasında da eleman sayısını yani boyutunu arttırabiliriz. Buna daha sonra değineceğim.

Bir dizi oluşturulduğunda nümerik diziler için varsayılan eleman 0’dır. Bool tipindeki diziler için varsayılan eleman False’dur. Reference tipindeki diziler içinse varsayılan eleman null’dur.

Aynı tipte iki veya daha fazla diziyi örnek olarak aşağıdkai gibi tanımlayabiliriz.

string[] dizi1 = new string[ 50 ], dizi2 = new string[ 75 ];

Bu komut sonucunda 50 elemanlı string tipinde bir dizi1 ve 75 elemanlı string tipinde dizi2 oluşturulur. Tabi standart bir kod yazılımı için bu kullanım uygun değildir, genel olarak biz bu kodu aşağıdaki şekilde yaparız:

string[] dizi1 = new string[ 50 ];
string[] dizi2 = new string[ 75 ];

Dizileri yeniden boyutlandırmak:

Üstte de belirttiğim üzere diziler her ne kadar boyutları belirtilerek oluşturulsalar da, daha sonradan dizilerin boyutlarını arttırabilmemiz mümkündür. Bunun için static tipte olan Resize metodu kullanılır. Resize metodu iki argüman alır. Birinci argüman yeniden boyutlandırılacak dizinin adı, ikinci argüman ise yeni eleman sayısı, yani yeni boyutu olur. Bu metot ile aslında aynı isimde yeni bir dizi oluşturuluyor ve bu eski dizinin içindeki tüm veriler bu yeni diziye aktarılıyor. Örneğin yeni bir dizi oluşturup bu dizinin boyutunu daha sonradan arttıracağımız kod satırlarını yazalım:

int[] dizi1 = new int[ 10 ];
Array.Resize( ref dizi1, 20 );

Burada öncelikle int tipinde 10 elemanlı bir dizi1 dizisi oluşturuyorum. Daha sonra dizi1 dizisinin boyutunu yeniden boyutlandırarak 20 elemanlı bir dizi oluşturuyorum. Dizi boyutlandırırken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise, yeni oluşturulan dizinin eski diziden daha küçük olmamasıdır. Eğer bu şekilde bir tanımlama yaparsak, eski dizide yer alan ve yeni diziye sığmayan elemanları kaybederiz ve bu değişiklikler esnasında .NET ortamında herhangi bir uyarı almazsınız.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.