While Döngüsünün SQL’de Kullanımı

MS SQL’de de WHILE döngüsünü kullanabiliriz. Tıpkı .NET programlama ve diğer programlama platformlarında veya dillerinde olduğu gibi WHILE döngüsü SQL’de de bir şarta bağlı olarak sonlandırılabilir. Yani ilgili şartın TRUE ya da FALSE olması ile birlikte durdurulabilir. Eğer şart belirlenmeden bir WHILE döngüsü oluşturulursa döngü sonsuz döngü olur ve durdurulmaz, ta ki başka hatalar çıkana kadar. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

WHILE koşulumuz BEGIN durum1, durum2 END

Durum istediğimiz kadar olabilir.

Bir döngüden ne zaman çıkılacağını T-SQL’de kodlarken farklı şekillerde yapabiliriz. Örneğin bir değişken tanımlayarak bunu yapabiliriz. Genelde de bu değişken INT tipinde sayısal bir değişken olur ve bu değişkeni bir sayaç olarak kullanırız. Bu sayaç değerimiz ile değerlerimizi karşılaştırırız. Her bir işlem sonucunda sayacımızı arttırabilir ya da azaltabiliriz. Döngününm her adımında sayacımız ile değerler karşılaştırılır. Bir diğer döngüden çıkmak için kullanabileceğimiz yöntem ise EXISTS kullanımıdır.

Örnek olarak 1’den 10’a kadar sayıları alt alta yazan bir kod bloğu oluşturalım.

DECLARE @Sayac INT = 1;
WHILE @Sayac < 10 BEGIN PRINT @Sayac;
SET @Sayac += 1;
END;
GO

Bu kod bloğunu çalıştırdığımda SQL Query alanında 1 ile 9 arası (1 ve 9 dahil) olmak üzere sayılar alat alta yazılırlar. Burada 10 değeri yazılmaz çünkü ben Sayac değişkenim için 10’dan küçük olduğu sürece diye şart koydum. Görüleceği üzere değişkenimi WHILE döngüsünden önce tanımladım ve hemen içeriğini 1’e SET ettim. Döngüm içinde de Sayac < 10 diyerek, sayac değerim 10 olduğunda döngümü sonlandır dedim. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

1 Yorum

 1. BORC ALACAK BAKİYE
  1
  2
  3
  4
  5
  ŞEKLİNDE SATIRLARI TOPLAYARAK İNEN SQL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.