Flash’ta ActionScript Kod Paneli

Flash ortamında Action Script kodlarını yazmak için kullandığımız panel Actions panelidir. Her hangi bir proje dosyası açıkken window menüsünden Actions seçerek ya da klavyeden F9’a basarak ilgili kod yazma panelini açabilirsiniz.

Bu arada ben burada Flash CS6 üzerinden anlatıyorum, bilginize.

2014042115

Flash ortamı hem aynı anda action script panelde kod yazmanıza imkan verir hem de aynı zamanda grafiksel olarak da işlem yapabilmeniz için stage alanını açıkta tutar. Bununla birlikte birden fazla actions paneli de aynı anda açık olabilir ve üzerlerinde işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz.

Actions panelinde kod yazıldığında tıpkı diğer programlama editörlerinde olduğu gibi program kodlarının girintili şekilde yazılabildiğini göreceksiniz. Bu program kodlarının farkedilirliğini ve okunabilirliğini arttıran önemli bir özelliktir. Herhangi bir kod satırında girinti yapabilmek için TAB tuşu kullanılır. Ayrıca bir kod sonuna gelinip ENTER tuşuna basıldığında da alt satırdaki kod varsayılan olarak girintili şekilde yazılmak üzere kursörü konumlandırır. Eğer girinti verilmiş bir kod satırını iptal etmek istiyor isek kursörü en sola alıp DEL tuşuna veya BACKSPACE tuşuna basarak sola silerek ya da SHIFT ile birlikte TAB tuşuna basmamız gerekir.

Üstteki resimde görüleceği üzere Actions paneli üzerinde bir takım araçlar mevcut, şimdi sırası ile bunlara değinelim. Çünkü action script ile programlama yaparken sıklıkla kullanacağımız bu araçları bilmemiz gerekiyor.

2014042116

Add a New Item to the Script (En soldaki artı işaretli simge) : Buraya tıkladığımız da bir dropdown menü açılır. Bu açılan menü de Action Script içinde kullanılabilecek komutların hepsine erişim sağlayabiliriz.

Find (soldan ikinci büyüteç simgesi) : Bunu kullanarak yazmış olduğumuz kodlar içinde istediğimiz bir terimi, istediğimiz bir deyimi bulabiliriz. Bulunan kısmı istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Kısayol olarak aynı zamanda tıpkı windows uygulamalarında olduğu gibi CTRL F tuşları ile de bu menüye erişim sağlanabilir.

Check Syntax (soldan dördüncü, OK işareti anlamında) : Bu araç ile yazmış olduğumuz kodların doğruluğunu kontrol ederiz. Doğruluk derken burada mantıksal doğruluğu kastetmiyorum tabi yazımsal olarak doğruluk yani syntax bazında kontrol işlemini gerçekleştirebiliriz. İlgili uyarı bildirimlerini Output panelden görürürüz.

Auto Format (soldan beşinci text şeklindeki buton) : Bu aracı kullandığımızda kodlarımız otomatik olarak girintilenme, boşluk bırakılma gibi biçimsel özellikleri varsayılan olarak kendisi düzenler. Böylelikle kodların okunabilirliği artmış olur.

Show Code Hint (soldan altıncı) : Oldukça yararlı bir araçtır. İpucu aracı diyebiliriz. Örneğin kodlarımızda bir fonksiyonumuz var ve belirli parametreler alabiliyor. Bu parametreleri bize hatırlatması amacı ile bu aracı kullanabiliriz.

Debug Options (soldan yedinci) : Bu kodlarımızın sadece belirli noktadan itibaren çalıştırılıp belirli bir noktaya kadar çalıştırılması için breakpointler koymamıza yarar. Böylelikle kod bloğunda çeşitli kontroller gerçekleştirebiliriz.

Collapse Between Braces (soldan sekizinci): Bu araç iki köşeli parantez arasında yazılan kodları tek bir satır halinde göstermeye yarar. İki satır arası gizlenir. Kodlar hala mevcudiyetini korur ancak görünmezler. Derli toplu bir gösterim sağlar.

Collapse Selection (soldan dokuzuncu): Sadece seçili kodu gizler. (collapse eder)

Expand All (soldan onuncu):
Bu araç ile collapse edilmiş olan tüm kod satırları normal durumlarına geri getirilir, yani tekrar görünürler.

Apply Block Comment (Soldan onbirinci):
Bu kod ile seçili olan kodlar yorum satırı haline dönüştürülür veya yorum yazmak amacı ile bu araç kullanılır. Bu aracı seçtiğimiz de otomatikmen yorum haline gelecek satır /* işareti ile başlar, bitişi ise */ şeklinde olur. Sadece bu aracı seçerek değil aynı zamanda kod satırında /* klavyeden yazarak da yorum satırlarını başlatabilir ve */ yazarak da bitirebiliriz.

Apply Line Comment (soldan onikinci):
Bu araç ile de satır şeklinde yorum yapabiliriz. Her bir satır için mutlaka başında // işareti olması gerekir. Yine klavyeden // yazarak da yorum satırı haline getirebiliriz kodlarımızı.

Remove Comment (soldan onüçüncü): Bu araç ile yorum haline getirilmiş olan kodlar tekrar eski haline getirilir, yani yorumlar kaldırılır.

Show/Hide Toolbox (soldan ondördüncü): Bu araç ile actions paneli üzerinde solda yer alan toolbax kapatılır veya açılır.

Diğer bir çok programlama editöründe olduğu gibi action script kodlarımızı bu panelde de yazarken kodlarımızın bir satırına numara verilmektedir. Bu numara ile daha kolay bir şekilde herhangi bir hata olduğunda ilgili problemi bulabiliriz. Yani satır numaraları bize aslında referans olarak ilgili kod satırını bulmamızı sağlar.

1 Yorum

  1. BİR CEVAP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.