Flowchart (İş akışı) Algoritma Örnekleri

Örnek : Klavyeden girilen iki sayının çarpımını yapan programın metinsel algoritmasını ve akış şemasını yazalım.

 1. Başla
 2. İki adet sayı giriniz. (Sayi1, Sayi2)
 3. Sayi1 ve Sayi2’yi çarp ve çarpımını yazdır. (Carpim = Sayi1 * Sayi2)
 4. Yazdır Carpim
 5. Son

Örnek: 3 adet sınav notu girilen öğrencinin ortalamasını hesaplayan programın metinsel algoritmasını ve akış şemasını oluşturalım.

 1. Başla
 2. Öğrencinin notlarını giriniz. (Not1, Not2, Not3)
 3. Notları topla ve toplamını 3’e böl.  Ortalama = (Not1 + Not2 + Not3) / 3
 4. Yazdır Ortalama
 5. Son

Örnek: Klavyeden girilen sayının pozitif mi, negatif mi olduğunu bulan programın metinsel algoritmasını ve akış şemasını oluşturalım.

 1. Başla
 2. Klavyeden bir sayı giriniz. (Sayi)
 3. Sayi >= 0 ise Durum = “Pozitif Sayı Girildi”
 4. Değilse Durum = “Negatif Sayı Girildi”
 5. Yazdır Durum
 6. Son

Örnek: Klavyeden girilen iki adet birbirinden farklı sayıyı karşılaştırıp, küçük olanın hangisi olduğunu bulan programın metinsel algoritmasını ve akış şemasını yapalım.

 1. Başla
 2. Klavyeden iki adet sayı girin. (Sayi1, Sayi2)
 3. Eğer Sayi1 < Sayi2 Durum =  Sayi1 daha küçüktür.
 4. Değilse Durum = “Sayi2 daha küçüktür.”
 5. Son

Örnek: Ekrana 5 kez İsmail GÜRSOY yazdıran programın akış şemasını yapalım.

İşlem doğru. Peki bu doğru bir yaklaşım mı? Tabii ki hayır. Bu gibi birbirini tekrarlayan işlemleri mutlaka döngü ile yapmalıyız. Burada 1000 defa İsmail GÜRSOY yaz dese idik bu akış şeması ne hale gelirdi değil mi? Şimdi daha doğru halini çizelim. Ama şimdi döngü sembolünü direkt kullanmadan yapıyorum. Önce metinsel algoritmasını yazalım ve 5 defa İsmail GÜRSOY yazsın.

 1. Başla
 2. Sayac = 0
 3. Yazdır “İsmail GÜRSOY”
 4. Sayac = Sayac + 1;
 5. Sayac < 5 ise Adım 3’e git.
 6. Değilse Adım 7’ye git.
 7. Dur

Örnek: 1 ile 20 arasındaki sayıların toplamını yapan programın akış şemasını çizelim.

Örnek: 1’den 1000’e kadar olan sayıların toplamını veren programın akış şemasını çizelim. Bu sefer döngü sembolünü kullanarak işlemi yapalım.

Örnek: 1 ile 1000 (1000 dâhil olmak üzere) arasındaki 5’e tam bölünen sayıları yazdıran programın akış şemasını çizelim.

Örnek: 1 ile 1000 arasında bulunan 3’e veya 4’e tam bölünebilen sayıları listeleyen programın akış şemasını çizelim.

Örnek: Klavyeden girilen sayının birler basamağını gösteren programın metinsel algoritmasını ve akış şemasını oluşturalım.

 1. Başla
 2. Dışarıdan sayı gir
 3. Birler Basamağı : Sayı Mod 10
 4. Birler Basamağını yazdır
 5. Son

Örnek: Bir sınıfta bulunan 20 tane öğrencinin dönem sonu yapmış oldukları projelerden, aldıkları notlara göre ortalamayı bulup, eğer sınıf ortalaması 75’den yüksek ise “Ortalama İyi” , 75’den küçük ise “Ortalama Vasat” diye yazdıran programın metinsel algoritmasını ve akış şemasını çizelim.

 1. Başla
 2. Toplam = 0
 3. Klavyeden Proje Notu (ProjeNot) Giriniz.
 4. Proje Notu Girilen Öğrencisi Sayısı 20 oldu ise adım 6’ya git.
 5. Değilse Adım 3’e git.
 6. Toplam = Toplam + Proje Notu (ProjeNot)
 7. Ortalama = Toplam / 20
 8. Eğer Ortalama >= 75, Yazdır = “Ortalama İyi”
 9. Değilse, Yazdır = “Ortalama Vasat”
 10. Yazdır Ortalama Puan = Ortalama
 11. Son

Örnek: Fibonacci serisinin ilk 20 elemanını metinsel algoritma ve akış şemasını oluşturalım. Fibonacci serisi nedir, kendisinden önceki iki değerin toplamını bir sonraki değerde oluşturan bir dizi. Yani şu şekilde gider: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…….

 1. Başla
 2. X = 1, Y = 1
 3. Yazdır X,Y
 4. İ=1’den 18’e kadar, 1’er arttır.
 5. Z = X + Y
 6. Z’yi yazdır.
 7. X=Y
 8. Y=Z
 9. Son

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.