For Döngüsünün Kullanımı

For döngüsünün kullanımını basit örneklerle anlatmaya çalışacağım. Boş bir WEB uygulaması açalım. Bir web formu ekleyelim. For döngüsünün kullanımı şu şekildedir.

 for (int i=0; i < 10; i++)
{
  // yapılacak işlemler.
}

Burada for bizim deyimimiz bunun ardından parantez açılır ve öncelikle bir sayaç değeri için veri tipi girilir, buradaki örneğimizde int tipinde bir sayacımız mevcut. Sayacımızın tanımı da i. Ayrıca ilk kısımda sayacımızın başlangıç değerini veriyorum, bu sıfırda olabilir, 10 da olabilir, 3284782’de olabilir. İsteğinize göre, yapmak istediğinize göre değişir. Daha sonra noktalı virgül koyuyoruz. Bunun ardından koşul belirtiyoruz burada sayacımız nereye kadar sayacak bunu belirtiyoruz. Mesela üstteki kod bloğunda i<10 demişim. Bu şu demek, i değeri 10 dan küçük olduğunca bu for döngüsü işlemlerini yap, yani tekrarla.. Daha sonra noktalı virgül kullanıp, bir üçüncü parametre girmişiz. Burada i++ demişim. Bu da şu demek, sayaç değerini her seferinde bir arttır. Bunu i+=2 yapsa idim, sayaç değerini her seferinde 2 arttır, i+=5 dese idim sayaç değerini her seferinde 5 arttır, i-- dese idim sayaç değerini her seferinde bir azalt, i-=2 desem idim her seferinde sayaç değerini 2 azalt anlamına gelirdi. Yine koşul ifadesi de i>10’da denilebilir. Yani büyüktür, küçüktür, ya da büyük eşittir, küçük eşittir gibi koşullar kullanılabilir. Ya da bir şartın, bir kelimenin uzunluğuna kadar, bir dizinin uzunluğu kadar gibi özel durumlarda tanımlanabilir. Neyse zamanla bu kavram oturur zaten. For döngüsünü bilenler çok sıkıldılar bile 🙂

Örneğin aşağıdaki kod bloğunda 1’den 10’a kadar olan sayıları web formuna yazdırıyorum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class ForDongusu : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      Response.Write(i.ToString() + "
"); } } }

Bunun sonucunda ekrana 0’dan 9’a kadar yazılır. Neden 10 yok. Çünkü, int i=0 dedim. Başlangıç 0, sonra i<10 dedim, i 10'dan küçük olduğu sürece. 10'da yazsın istese idim aşağıdaki gibi olmalı idi; [csharp] for (int i = 0; i <= 10; i++) { Response.Write(i.ToString() + "
"); }[/csharp] Şöyle bir şey yapalım 10'dan başlayıp, 2 şer 2'şer artarak 100'de dahil olmak üzere ekrana yazdıralım. Bunun için döngü aşağıdaki gibi olur. 10'dan 1'er 1'er azalarak saydırmak için (sıfır dahil) Bir başka örnek yapalım. Boş bir WEB projesi açalım. Açılan web uygulamamıza bir adet WEB form ekleyelim. WEB formumuza toolboxdan bir adet Drop Down List ekleyelim. Adını DDLYillar yaptım. Amacım şu, 1900 yılından 2012 yılına kadar, 2012'de dahil olmak üzere yıl bilgilerini DropDownList'e eklemek. Bunları tek tek eklemektense for döngüsü ile eklemek işime gelir. Sayfam yüklendiğinde bunların gelmesini istiyorum Design alanı kodlarım şu şekilde : Code-Behind tarafı ise : using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; public partial class _Default : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { for (int i = 1900; i <= 2012; i++) { ddlYillar.Items.Add(i.ToString()); } } }[/csharp]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.