Global.asax Dosyası Nedir?

Global.asax dosyası tıpkı web.config dosyası gibi özel bir dosyadır ve sadece server üzerinde çalıştırılır yani dışarıdan çağrıldığında herhangi bir sayfa görüntülenmez. Peki niye kullanılır ne gibi durumlarda ihtiyaç duyulur, hangi kısımlara sahiptir, bunlara değinelim. Örneğin, uygulamamız ilk çalıştırıldığında ya da server restart edildikten sonra ilk çalışan Application_Start yordamıdır. Uygulama ilk yüklendiğinde Application_Start yordamının çalışması Global.asax’da tanımlanmıştır. Yine en çok sık kullanılan yordamlardan Application_Error, herhangi bir istenmeyen bir hata meydana geldiğinde çalışır ve yine Global.asax’da tanımlıdır. Aşağıda Global.asax dosyası içinde yer alan yordamların listesini görebilirsiniz.

Application_Start : Uygulama ilk kez çalıştırıldığında bir defaya mahsus olmak üzere çalışır.

Application_End : Uygulamanın sonlanmasında hemen önce çalışır.

Application_Error : Uygulama içinde istenmeyen bir hata meydana geldiğinde çalışır.

Application_BeginRequest : Serverden her istek yapıldığında çalışır.

Application_EndRequest : Serverden her istek yapılıp sonlandıktan sonra çalışır.

Application_PreSendRequestHeaders : Başlık bilgileri tarayıcıya gönderilmeden önce çalışır.

Application_PreRequestContent : İçerik bilgileri tarayıcıya gönderilmeden önce çalışır.

Application_AuthenticationRequest : Kullanıcı kimlik doğrulaması yapılmadan hemen önce çalışır.

Application_AuthorizeRequest : Kullanıcı yetkilendirmesinden önce çalışır.

Global.asax dosyası New Item denilip uygulamamıza eklenebilir. Template’ler içinde zaten Global Application Class dosyasını oluşturmak için ikonu görebilirsiniz. Global.asax dosyası uygulamalarımızın kök dizininde oluşturulurlar. Bir Global.asax dosyası ilk oluşturulduğunda,

<%@ Application Language="C#" %>

Şeklinde bir dosya oluşturulur. Biz istediğimiz doğrultuda gerekli yordamlar için ilgili kodlarımızı ekleyebiliriz.

Global.asax dosyası üzerinde değişiklik yaparken dikkatli olmalıyız. Bu dosya üzerinde ekleme yaparken ya da değişiklik yaparken dikkatli olmamız gerekir aksi halde uygulamamız yeniden başlama durumları ile başbaşa kalabilir ve o anda Application State içinde yer alan tüm dataları kaybedebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.