GOTO Kullanımı

MS SQL’de GOTO kullanarak oluşturmuş olduğumuz T-SQL kod bloklarında istediğimiz satırdan itibaren kodlarımızın çalıştırılmasını sağlayabiliriz. Bunun için T-SQL kod bloğumuzda etiketleme yapmamız gerekir, yani hangi satırdan devam edilecek ise o satıra bir isim atamak gerekir. Örnek ile devam edersek;

DECLARE @HataNumarasi INT;
PRINT 'Kodlarımızın başlangıcı'
PRINT 3/0;
SET @HataNumarasi = @@ERROR;
IF @HataNumarasi > 0 GOTO Hata_Etiketi;
PRINT 'Hata Yok';
Hata_Etiketi:
PRINT 'Hata oluştu';

Öncelikle HataNumarasi adında bir INT tipinde değişken oluşturdum. Daha sonra kodlarımın başlangıncını yazdırdım, ön bilgi olsun diye.. Daha sonra 3/0 işleminin sonucunu yazdırmak istedim. Tabi 3/0 olamayacağını biliyorum, çünkü hiç bir sayı 0’a bölünemez. Eğer hata oluşursa @HataNumarasi değişkenime bu hata kodu aktarılsın diye değişkenimi @@ERROR fonksiyonu ile bağladım. Hata oluşursa geriye 0’dan büyük bir değer döner. Eğer dönen değer 0’dan büyükse Hata_Etiketine git dedim. Hata çıkar ise PRINT ‘Hata Yok’ satırı çalışmayacak. Hata yoksa çalışacak.

2013121704

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.