GridView Kontrolünün Kullanımı

GridView kontrolü Repeater ve DataList kontrolünden daha gelişmiş bir veri gösterme kontrolüdür. GridView kontrolü basit HTML tabloları üretir. GridView içinde yer alan bilgiler son kullanıcıya düzenli bir şekilde biçimlendirilmiş, sekmeli bir halde verilir. Tıpkı Repeater kontrolü gibi SqlDataReader içinde yer alan tüm verileri GridView kontrolü ile de otomatik olarak gösterebiliriz. Yine DataList kontrolünde olduğu gibi GridView kontrolünü de biçimlendirebilir ve style verebiliriz. Repeater kontrolünden farklı olarak, Gridview kontrolü bir takım farklı gelişmiş özelliklere sahiptir. Bunun başında da sıralama ve sayfalama özelliği gelmektedir. GridView kontrolünün fonksiyonlarını özetleyecek olursak :

Veri tabanından çekilen verileri bir tablo biçiminde bir sunum,
Verilerin gösterildiği tabloda başlık ve alt bilgi gibi değerler açabilme,
Verileri Sayfalama
Verileri Sıralama
Veri tablosunu – şablonunu biçimlendirebilme
Veri sütunlarını özelleştirebilme

Diğer ASP.NET kontrolleri gibi GridView kontrolü ASP WEB formuna standart olarak design alanında sürükle bırak şeklinde eklenebileceği gibi kod ile de eklenir. Eklendikten sonra genel olarak aşağıdaki gibi bir kod üretir.

GridView kontrolü sayfaya eklendikten sonra tabi bu kontrolü bir SqlDataReader nesnesine bağlamamız gerekir. Bu işlemde aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibidir.

GridView1.DataSource = DataReader1
GridView1.DataBind()

Repeater kontrolüne kullanım bakımından çok fazla benzerlik gösteriyor fakat burada en fazla dikkat edilmesi gereken nokta şu, Repeater kontrolünde olduğu gibi bir şablon yapısı GridView kontrolünde yok. Yani ItemTemplate taglerimiz burada yer almıyor. Üstte daha öncede belirttiğim gibi GridView kontrolü veri tabanından çekilen veriler için veri tablosunu otomatik olarak oluşturur ve son kullanıcıya gayet açık, net bir HTML tablosu sunar.

Bu kadar teorik bilginin ardından bir sonraki yazımda GridView kontrolü ile örnekler yapmaya başlayacağım. Şimdilik bu kadar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.