If / Else / Switch Deyimleri

JavaScript operatörleri genelde koşullu durumlarda kullanılırlar. Bu yazıda if, else ve switch deyimlerinden bahsetmek istiyorum. Genel olarak kullanım yapısı diğer programlama dillerinde olduğu gibidir.

Kod yapısı aşağıdaki gibi :

 if (ad == "ismail")
{
  document.write("Giriş Başarılı, hoşgeldin İsmail");
}
else if (ad == "ali") 
{
 document.write("Giriş Başarılı, hoşgeldin Ali");
}

else
{
 document.write("Giriş Başarısız");
}

Görüldüğü gibi if ile şartımı kontrol ediyorum. Switch yapısı ise aşağıdaki gibi olabilir,

switch (ad)
{
  case "İsmail" :
  document.write("Merhaba İsmail");
  break; 

  case "Ali" :
  document.write("Merhaba Ali");
  break; 

  default : 
  document.write("Siz İsmail ya da Ali değilsiniz");
  break;
}

Switch yapısıda diğer programlama dillerindeki Switch case yapısı gibidir. Birden fazla şartı kontrol edebilmemize yarar.

Eşittir Operatörü ile Denktir Operatörü Arasındaki Fark : Eşit ile denklik arasındaki fark nedir, bunu sorgulayalım şimdi.

Untitled DocumentBu kodun sonucunda ekranda İki değer birbirinin aynısıdır yazar. Çünkü JavaScript iki değeri aynı tipe çevirir ve bunları karşılaştırır. == operatörü ile aslında operandların değerlerini karşılaştırırız. Eğer biz operandların değerleri ve tiplerini aynı anda karşılaştırmak istiyorsak denkliklerine bakmalıyız, bunun içinde === operatörünü kullanırız. Aşağıdaki örnekte görebilirsiniz :

Untitled DocumentBu sefer ekrana; İki değer birbirinin aynısı değildir yazar. Çünkü iki operand değer ve tip olarak (her iki kriter açısından) denk değildir, aynı değildirler.

Nesneler Üzerinde Eşitlik ve Denklik Kavramı : JavaScriptte nesneler üzerinde yani object üzerinde eşitlik ve denklik kavramı biraz farklıdır. Şimdi aşağıdaki iki kod bloğunda bunu görebiliriz. İlk kod bloğumda nesne oluşturuyorum, aynısından bir tane daha oluşturuyorum. Yani aynı değerlere sahip dememiz daha doğru olur. Sonra ikincisindeki değerleri bir üçüncüye aktarıyorum ve eşitlik denklik durumlarına bakıyorum. Bakalım sonuç ne :

Untitled DocumentBunun sonucunda ekrana Test1 : false Test2 : true Test3 : false Test4 : true yazılır.

Untitled DocumentBunun sonucunda ekrana Test1 : true Test2 : true Test3 : false Test4 : true yazılır.

Görüldüğü üzere karşılaştırmanın sonuçları objeler üzerinde başka, net değerler üzerinde daha başkadır. Bu durumu dikkate almamız gerekir.

Bir sonraki yazıda tür dönüşümlerinden bahsedeceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.