İlişkisel Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi – Relational Operators Overloading

.NET’te operatörler içinde ilişkisel operatörler de overload edilebilmektedir. Peki nedir bu ilişkisel operatörler? Bu operatörler geriye bool olarak TRUE ya da FALSE gönderen operatörlerdir. Altı adet ilişkisel operatörümüz mevcut bunlar,

  • < (Küçüktür)
  • > (Büyüktür)
  • <= (Küçük-eşittir)
  • >= (Büyük-eşittir)
  • == (Eşittir, denktir)
  • != (Eşit değildir, denk değildir)

Bu operatörlerin overload edilmesinde çok dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şudur: Birbirine zıt olan operatörlerin bir çift halinde overloading işleminin tanımlanması gerekir, aksi takdirde program derlenmez. Bu çiftler şöyledir :

  • < (Küçüktür) ile > (Büyüktür)
  • <= (Küçük-eşittir) ile >= (Büyük-eşittir)
  • == (Eşittir,denktir) ile != (Eşit değildir, denk değildir)

Şimdi örneğimize geçelim;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.