ImageMap Kontrolü

ImageMap kontrolü “Hot Spots” olarak adlandırılan tıklanabilir özellikte resim yani image alanları oluşturabilmek amacı ile kullanılmaktadır. Tanımlanan her ImageMap kontrolü doğrultusunda oluşturulan Hot Spot kullanıcı tarafından tıklandığında, kendisine tanımlanan işlemleri yapabilir.

ImageMap kontrolünü üç farklı Hot Spot alanı oluşturabilecek şekilde kullanabiliyorum, bunların isimleri : CircleHotSpot, RectangleHotSpot ve PolygonHotSpot.

Şimdi ImageMap kullanımına örnek vereyim.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

    


    

Bu örnekte bir adet ImageMap kontrolü içinde bir CircleHorSpot alanı oluşturuldu, çapı 100 birim ve X ve Y koordinatları 100 olmak üzere. Resim üzerinde bu noktalara gelindiğinde resmimiz sadece bu noktalar üzerinde link görevi görecek.

Aşağıdaki tabloda HotSpotMode ile alakalı tabloda özelliklerini görebilirsiniz :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.