INNER JOIN İle İki Tabloyu Birleştirmek – (Farklı Kolonlar)

Bir önceki yazımda INNER JOIN ile iki tabloyu birbirine bağlamıştım. Önceki yazımda iki farklı tabloda yer alan iki aynı kolonları bağlamayı gösterdim. Aslında şimdiki yazımızda tamamen aynı gibi tek farkı bu sefer iki ayrı tabloda farklı kolonları birbirine bağlamak. Yani INNER JOIN ile illaki birbirine bağlayacağımız tablolardaki kolonların isimlerinin aynı olması gerekmiyor. Şimdi örneğimize geçelim.

AdventureWorks veritabanı üzerinde aşağıdaki resimde görüleceği üzere, aşağıdaki iki tablo üzerinde ilgili kolonlarda işlem yapacağım.

2013021301

Person.Person tablosunda kişi bilgileri mevcut. Amacımız bu tablo ile Sales.Customer tablosunu bağlamak. Sales.Customer tablosundaki PersonID kolonu ile Person.Person tablosundaki BusinessEntityID kolonlarını bağlayacağım. Diğer bir deyişle bu iki tablodaki bu alanları birleştireceğim. Sales.Customer tablosundaki PersonID kolonu foreign key, Person.Person tablosundaki BusinessEntityID kolonu ise Primary Key. Şimdi birleştirmeyi gerçekleştirerek CustomerID, PersonID,BusinessEntityID ve LastName alanlarını listeyelim.

Sorgumuz :

SELECT Musteri.CustomerID, Musteri.PersonID, 
Kisi.BusinessEntityID, Kisi.LastName
FROM Sales.Customer AS Musteri
INNER JOIN Person.Person AS Kisi
ON Musteri.PersonID = Kisi.BusinessEntityID

2013021302

Görüldüğü üzere farklı iki tablodaki farklı iki kolonları da birleştirebiliyoruz. Hiç bir farkı yok.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.